Başlangıç » Etiket Arşivi Özel Eğitim

Tag Archives: Özel Eğitim

Yardımcı Teknolojiler nedir?

16 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Özürlülerin fonksiyonel kapasitelerini korumak veya geliştirmek maksadıyla kullanılan her türlü araç, gereç, cihaz ve diğer teknik teçhizattır. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürl...

Yardıma Muhtaç Özürlü nedir?

16 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Özürlü olmanın ötesinde yardıma muhtaç kişidir. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 05/05/2010). ...

Yardıma Muhtaç Kişi nedir?

16 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Ailesini kaybetmiş ve(ya) maddi durumu yetersiz ve(ya) ailesinin ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde olmasından dolayı (kamusal) sosyal yardıma muhtaç olan kişidir. Mal varlığı bulunmayan veya temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde menkul, gayr...

Uzun Süreli Kurumsal Bakım Hizmetleri nedir?

15 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Kimsesizlik veya ileri derece bakıma muhtaçlıktan dolayı evinde sosyal bakım hizmetlerinin verilmesi uygun olmayan bakıma muhtaç kişinin, yatılı bakım merkezine alınıp, burada kendisine sürekli olarak sosyal bakım hizmeti verilmesidir. Kaynak:  Prof....

Toplum Temelli Rehabilitasyon nedir?

15 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Özürlülere dönük sosyal rehabilitasyon hizmetlerinin toplumun değişik kesimlerinden destek alarak yürütülmesidir. Özürlülerin, ailelerinin ve çevrelerinin istifade edebilecekleri kaynaklar oluşturmayı ve toplum düzeyinde tedbirler almayı ihtiva eden ...

Topal nedir?

15 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Aksak yürüyen kişidir. Ayağından aksak olan ortopedik özürlüdür. “Topala Sorumluluk (Güçlük) Yoktur” (Kuran-ı Kerim; Fetih Suresi; Ayet 17). Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülü...

Tıbbi Rehabilitasyon nedir ?

15 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Beklenmedik bir hadiseden dolayı ortaya çıkan malûllük, hastalık, sakatlılık veya herhangi bir özürlülük sonucunda kesinleşen bedeni, akli ve(ya) ruhi rahatsızlıkları ortadan kaldırmak veya en az düzeye getirmek maksadıyla yapılan tıbbi müdahale ve t...

Tıbbi Bakım nedir?

15 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Bakıma muhtaç kişiye (sosyal) bakım hizmetleri kapsamında sunulan tıbbi tedavi, tıbbirehabilitasyon ve(ya) koruma ve destek hizmetleridir. Tıbbi bakım kapsamında genelde hemşirelik ve hasta bakıcılığı hizmetleri, tıbbi-fiziki tedavi ve ilaç takibi ya...

Şizoid Kişilik nedir?

15 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Çevresindeki kişilerden uzak durma ve anormal düşünme gibi özellikler taşıyan şahsiyet bozukluğudur. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Z...