Tagged: Özel Eğitim

Özel Eğitim

Yardımcı Teknolojiler nedir?

Özürlülerin fonksiyonel kapasitelerini korumak veya geliştirmek maksadıyla kullanılan her türlü araç, gereç, cihaz ve diğer teknik teçhizattır. Kaynak:  Prof. Dr....

Özel Eğitim

Yardıma Muhtaç Özürlü nedir?

Özürlü olmanın ötesinde yardıma muhtaç kişidir. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri...

Özel Eğitim

Yardıma Muhtaç Kişi nedir?

Ailesini kaybetmiş ve(ya) maddi durumu yetersiz ve(ya) ailesinin ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde olmasından dolayı (kamusal) sosyal yardıma muhtaç olan...

Özel Eğitim

Toplum Temelli Rehabilitasyon nedir?

Özürlülere dönük sosyal rehabilitasyon hizmetlerinin toplumun değişik kesimlerinden destek alarak yürütülmesidir. Özürlülerin, ailelerinin ve çevrelerinin istifade edebilecekleri kaynaklar oluşturmayı ve...

Özel Eğitim

Topal nedir?

Aksak yürüyen kişidir. Ayağından aksak olan ortopedik özürlüdür. “Topala Sorumluluk (Güçlük) Yoktur” (Kuran-ı Kerim; Fetih Suresi; Ayet 17). Kaynak:  Prof....

Özel Eğitim

Tıbbi Rehabilitasyon nedir?

Beklenmedik bir hadiseden dolayı ortaya çıkan malûllük, hastalık, sakatlılık veya herhangi bir özürlülük sonucunda kesinleşen bedeni, akli ve(ya) ruhi rahatsızlıkları...

Özel Eğitim

Tıbbi Bakım nedir?

Bakıma muhtaç kişiye (sosyal) bakım hizmetleri kapsamında sunulan tıbbi tedavi, tıbbirehabilitasyon ve(ya) koruma ve destek hizmetleridir. Tıbbi bakım kapsamında genelde...

Özel Eğitim

Şizoid Kişilik nedir?

Çevresindeki kişilerden uzak durma ve anormal düşünme gibi özellikler taşıyan şahsiyet bozukluğudur. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve...