Etiketler: Emlak

Zorunlu deprem sigortası nedir?

Mesken, ev, bağımsız bölüm nitelikli yerlerin, depreme karşı, yetkili sigorta şirketleri tarafından sigortalanmasıdır. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri...

Zirai ipotek nedir?

Tarım kredi kooperatifleri ile T.C. Ziraat Bankasından çiftçilerin talep ettiği kredilere karşılık teminat olarak taşınmaz malın gösterilmesi halinde tesis edilen...

Zilyetlik nedir?

Bir eşya (mal) üzerinde zilyetlik iradesine dayanarak fiili hakimiyet kurma eylemine zilyetlik denir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri...

Zayî nedir?

Bir belgenin kaybolması veya yok olmasıdır. Tapu senedi veya ipotek belgesinin kayıp edilmesi halinde, zayiinden yenisi çıkartılabilir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web...

Zaman aşımı nedir?

Bir hakkın kazanılması veya kaybedilmesi için geçmesi gereken hukukça öngörülmüş süre anlamına gelir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri...

Zabıt defteri nedir?

Kadastrosu yapılmamış taşınmaz malların kaydedildiği ve üzerinde kurulacak hakların takip edildiği defterdir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden...

Yönetim planı nedir?

Kat mülkiyeti kurulmuş apartman ve sitelerde bina veya sitenin nasıl yönetileceğini, kat maliklerinin hak, borç ve sorumluluklarını düzenleyen ve tüm...

Yola terk nedir?

İmar planlarının uygulanışı sırasında taşınmaz mal maliklerince bedelli veya bedelsiz olarak imar planına uygun biçimde taşınmazın tamamının veya bir kısmının...

Yıkma ruhsatı nedir?

Bir yapıyı yıkmak için ilgili belediyeden alınan izin; yıkma izni. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim...

Yevmiye nedir?

Tapu siciliyle ilgili olarak tapu sicil müdürlüğünde yapılan her işlem ile red edilen istemlerin tarih ve sıra numarasına göre kaydedildiği...