Tagged: Su Ürünleri

Su Ürünleri

Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Nedir?

30.12.2007 tarihinde Bakanlar Kuruluncaalınan karara göre; Denizlerde ve iç sulardayetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt sistemineentegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sisteminekayıtlı...