Tagged: İşletme

İşletme

Kamu işletmeleri hangi amaçlarla kurulur?

Belirli bir toplumsal yarar nedeniyle sınırlandırılmış kar elde etmek Fiyatları olabildiğince düşük tutmak Ülkenin refahını artırmak Tekelleri önlemek Özel kesimin...

İşletme

İşletmelerde planlama

Plan; Bir işi, bir faaliyeti yaparken izlenen yoldur. Planlama ise, amaçların belirlenmesi ve bunlara ulaşmayı sağlayacak araçların seçimidir. Planlama yapılırken...

İşletme

İşletmelerde yönetim

Yönetim, işletmenin amaçlarına en kısa ve kestirme yoldan ulaşmasını sağlamak üzere, işletmeyi oluşturan kişilerin bu ortak amaçlar çerçevesinde düzenli çalışmalarının...

İşletme

Tüketim biçimine göre işletmeler

Bu işletmeler iki grupta incelenebilir: · Nihai tüketiciler için mal üreten işletmeler Başka işletmelerin üretimi için mal üreten işletmeler Bireyler...

İşletme

Özel işletmeler

Özel işletmeler, tek sahipli ve çok sahipli işletmeler olmak üzere iki gruba ayrılır. Özel işletmelerde mülkiyetin tamamı özel sektöründür. Şekil...