Başlangıç » Etiket Arşivi İşletme

Tag Archives: İşletme

Kamu işletmeleri hangi amaçlarla kurulur?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Belirli bir toplumsal yarar nedeniyle sınırlandırılmış kar elde etmek Fiyatları olabildiğince düşük tutmak Ülkenin refahını artırmak Tekelleri önlemek Özel kesimin yetersiz olduğu alanlarda işletmeler kurmak Yeterli ve etkin alt yapılar oluşturmak Va...

Yönetici nedir ve görevleri nelerdir?

15 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Yönetici; kar ve riski başkalarına ait olmak üzere, mal ve hizmet üretmek için üretim elemanlarını bir araya getiren ve işletmeyi çalıştırma sorumluluğu olan kişidir. Eğer yöneticiler aynı zamanda işletmenin sahibi iseler, kar ve riski de onlara aitt...

İşletmelerde planlama

15 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Plan; Bir işi, bir faaliyeti yaparken izlenen yoldur. Planlama ise, amaçların belirlenmesi ve bunlara ulaşmayı sağlayacak araçların seçimidir. Planlama yapılırken önce amaca ulaşmak için yapılacak işler belirlenir. Daha sonra, her bir iş için gereken...

İşletmelerde yönetim

15 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Yönetim, işletmenin amaçlarına en kısa ve kestirme yoldan ulaşmasını sağlamak üzere, işletmeyi oluşturan kişilerin bu ortak amaçlar çerçevesinde düzenli çalışmalarının sağlanmasıdır. Nasıl ki, bir konser öncesi akort çalışmaları yapan orkestradan uyu...

Fonksiyonlarına göre işletmeler

15 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

İşletmelerde işler üretim, muhasebe ve finansman, pazarlama, araştırma ve geliştirme ve personel fonksiyonları dikkate alınarak bölümlendirilir. Bu tür bölümlendirmenin önemli bir yararı, uzmanlaşmaya daha çok imkan vermesidir. Ancak, uzmanlaşmanın g...

Tüketim biçimine göre işletmeler

26 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Bu işletmeler iki grupta incelenebilir: · Nihai tüketiciler için mal üreten işletmeler Başka işletmelerin üretimi için mal üreten işletmeler Bireyler tarafından doğrudan tüketilen yiyecek ve giyecek maddeleri gibi malları üreten işletmeler nihai R...

Üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler

26 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler kendi içinde üç grupta toplanır. Bunlar; · Kamu işletmeleri, Özel işletmeler, Karma işletmelerdir. Şekil 1: Üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler Kamu İşletmeleri: Kamu işletmeleri, devletin mül...

Özel işletmeler

26 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Özel işletmeler, tek sahipli ve çok sahipli işletmeler olmak üzere iki gruba ayrılır. Özel işletmelerde mülkiyetin tamamı özel sektöründür. Şekil 1: Özel işletme türleri Şahıs işletmelerinde işletmenin sahibi ve yöneticisi aynı kişidir, dolayısıyla ü...