Etiketler: İşletme

Kamu işletmeleri hangi amaçlarla kurulur?

Belirli bir toplumsal yarar nedeniyle sınırlandırılmış kar elde etmek Fiyatları olabildiğince düşük tutmak Ülkenin refahını artırmak Tekelleri önlemek Özel kesimin...

İşletmelerde planlama

Plan; Bir işi, bir faaliyeti yaparken izlenen yoldur. Planlama ise, amaçların belirlenmesi ve bunlara ulaşmayı sağlayacak araçların seçimidir. Planlama yapılırken...

İşletmelerde yönetim

Yönetim, işletmenin amaçlarına en kısa ve kestirme yoldan ulaşmasını sağlamak üzere, işletmeyi oluşturan kişilerin bu ortak amaçlar çerçevesinde düzenli çalışmalarının...

Fonksiyonlarına göre işletmeler

İşletmelerde işler üretim, muhasebe ve finansman, pazarlama, araştırma ve geliştirme ve personel fonksiyonları dikkate alınarak bölümlendirilir. Bu tür bölümlendirmenin önemli...

Tüketim biçimine göre işletmeler

Bu işletmeler iki grupta incelenebilir: · Nihai tüketiciler için mal üreten işletmeler Başka işletmelerin üretimi için mal üreten işletmeler Bireyler...

Özel işletmeler

Özel işletmeler, tek sahipli ve çok sahipli işletmeler olmak üzere iki gruba ayrılır. Özel işletmelerde mülkiyetin tamamı özel sektöründür. Şekil...