Tagged: Bankacılık

Bankacılık

KKDF nedir?

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu’dur. KKDF, kar üzerinden hesaplanarak resmi kurumlara ödenmek üzere Banka tarafından müşterilerden tahsil edilmektedir. Kaynak: Kuveyt Türk...

Bankacılık

BSMV nedir?

Banka Sigorta Muameleleri Vergisi’dir. BSMV, kar üzerinden hesaplanarak resmi kurumlara ödenmek üzere Banka tarafından müşterilerinden tahsil edilmektedir. Kaynak: Kuveyt Türk...

Bankacılık

Enflasyon verilerine nereden ulaşılabilir?

Enflasyon oranlarına ve diğer ekonomik istatistiklere Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) İnternet sitesinin yanı sıra, Merkez Bankası İnternet sitesinin ana sayfasında...

Bankacılık

Enflasyon hedeflemesi rejimi nedir?

Enflasyon hedeflemesi rejimi, fiyat istikrarına ulaşılabilmesi amacıyla uygulanan ve giderek yaygınlaşan bir para politikası stratejisidir. Akademik yazında birçok farklı tanım...