Etiketler: Coğrafya

Coğrafya

Nüfus nedir?

1. Kişi: Burada beş nüfus var. 2. Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı,...

Coğrafya

Basınç üzerinde etkili olan dinamik etkenler

Dünya’nın kendi ekseni çevresinde dönüşü sonucunda rüzgarların yönlerinde sapmalar olur. Sapmalar sonucu hava kütleleri 30° enlemlerinde yoğunlaşarak alçalır ve bir...

Coğrafya

Bağıl nem nedir?

Havadaki mutlak nem miktarının, doyma noktasına oranına bağıl nem (nisbi nem) denir. Bağıl nem oranı yüzde (%) olarak ifade edilir....

Coğrafya

Akdeniz iklimi

Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler, Avustralya’nın güneybatısı, Güney Afrika Cumhuriyetin’de Kap bölgesi, Şili’nin orta kesimleri ve Kuzey Amerika’da Kaliforniya çevresinde etkilidir....

Coğrafya

Lav ve volkan tüfü nedir?

Volkanlardan gaz (su buharı, azot, kükürt, karbon ve sülfür), akışkan haldeki lav ve katı (volkan külü, kumu, çakılı ve bombası)...

Coğrafya

Polye nedir?

Dolin ve uvalalar zamanla genişleyerek 1-2 km çapında polye adı verilen ovaları oluştururlar. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan...

Coğrafya

Sirk gölleri nasıl oluşur?

Vadileri kaplayan buzullar iklim değişikliğine bağlı olarak erirler. Oluşturdukları çukurluklarda sirk gölleri meydana gelir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer...

Coğrafya

Aşınım platformu nedir?

Dalgaların kıyıları aşındırarak oluşturduğu düzlüklere aşınım platformu adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi...