Tagged: Coğrafya

Coğrafya

Nüfus nedir?

1. Kişi: Burada beş nüfus var. 2. Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı,...

Coğrafya

Yerleşim Yerlerine (İkamet) göre nüfus nedir?

Kişilerin yerleşim yerlerine (ikametgah) göre nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulduğu, nüfus hareketlerinin her an izlenebildiği, Türkiye’de yerleşik olarak ikamet eden...

Coğrafya

İklim elemanları kaç başlıkta toplanır?

İklimi elemanları üç başlık altında toplanabilir. Bunlar; Sıcaklık, Basınç ve rüzgarlar, Nemlilik ve yağıştır. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer...

Coğrafya

Devirli rüzgarlar

Kara ve denizlerin farklı ısınmalarına bağlı olarak oluşurlar. Yaz mevsiminde denizlerden karalara, kış mevsiminde ise karalardan denizlere doğru eserler. Bu...

Coğrafya

Yağış rejimi nedir?

Bir bölgede yağışın yıl içindeki dağılışı yağış rejimi olarak adlandırılır. Yağış rejimi yeryüzünün her yerinde düzenli değildir. Ekvatorda her mevsim...

Coğrafya

Mezozoik

Yaklaşık 250 milyon yıl ile 65 milyon yıl öncesini kapsar. Genel olarak sıcak iklimler etkilidir. Volkanizma faaliyetleri zayıftır. And ve...

Coğrafya

Erozyon nedir?

Erozyon en geniş anlamıyla toprağın yağışlar, akarsu, rüzgar ve buzul gibi dış kuvvetler tarafından süpürülerek taşınmasıdır. Erozyon milyonlarca yılda oluşan...

Coğrafya

Bankiz nedir?

Deniz yüzeylerinin donmasıyla oluşan buzullara bankiz adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya...

Coğrafya

Tafoni nedir?

Rüzgarlar blok halindeki kayaların gevşek kısımlarını sökerek kayadan ayırır. İrili ufaklı kovuklardan oluşan bu şekillere tafoni adı verilir. Kaynak: Milli...