Tagged: Coğrafya

Coğrafya

Nüfus nedir?

1. Kişi: Burada beş nüfus var. 2. Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı,...

Coğrafya

Yerleşim Yerlerine (İkamet) göre nüfus nedir?

Kişilerin yerleşim yerlerine (ikametgah) göre nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulduğu, nüfus hareketlerinin her an izlenebildiği, Türkiye’de yerleşik olarak ikamet eden...

Coğrafya

Basınca sıcaklığın etkisi

Isınan hava genleşir. Genleşen hava hafifler ve yükselir. Böylece hava kütlelerinin yoğunluğu ve ağırlığı azaldığı için alçak basınç alanı oluşur....

Coğrafya

Mutlak nem nedir?

1 m3 hava içerisinde bulunan nemin gram (gr/m3) cinsinden değerine mutlak nem denir. Mutlak nem miktarı Ekvator’dan kutuplara, denizlerden, karaların...

Coğrafya

Çöl iklimi

Dönenceler civarında kıt’a içlerinde etrafı dağlarla çevrili çukur alanlarda görülür. Afrika’da Büyük Sahra, Ortadoğu’da Necef, Asya’da Gobi, Taklamakan, Avustralya’da Gobon...

Coğrafya

Dağ oluşumu (Orojenez)

Akarsu, rüzgar, buzul, dalga ve deniz akıntıları gibi enerjisini Güneş’ten alan dış kuvvetler yer şekillerini aşındırırlar. Yüzeyden kopardıkları malzemeleri taşıyarak...

Coğrafya

Uvala nedir?

Komşu dolinlerin birleşmesiyle daha geniş çukurlar oluşur ki bu şekillere uvala adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan...

Coğrafya

Birikinti konisi nedir?

Dağ yamacından inen yüzey suları taşıdıkları materyalleri dağ eteğinde biriktirmesi sonucu oluşan şekle birikinti konisi adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim...

Coğrafya

Falez veya yalıyar nedir?

Dik kıyılara hızla çarpan dalgalar, kıyıların alt tarafını aşındırır. Oluşan bu şekillere falez veya yalıyar adı verilir. Kaynak: Milli Eğitim...