Etiketler: Dil Bilgisi

Dil Bilgisi

Türk Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse.

Dil Bilgisi

Sigortacı Nedir?

Belirli bir prim karşılığında, sigortalıya veya bir tazminattan yararlanacağı belirtilmiş olan kimseye, bir zarara uğraması durumunda bir para veya gelir...

Dil Bilgisi

Oluk Nedir?

Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru.

Dil Bilgisi

Bük Nedir?

Ovada veya dere kıyısında çalı ve diken topluluğu.

Dil Bilgisi

Yellemek Nedir?

(körükle, yelpaze ile veya başka bir araçla) Rüzgâr yapmak.