Başlangıç » Etiket Arşivi Dil Bilgisi

Tag Archives: Dil Bilgisi

Hitabet nedir?

15 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

Fikri olup ifade edemeyenler; •          Söyleyecekleri fikri olanlar ve bunu en etkili söz ve tekniklerle ifade edenler. “Hitabet Teknikleri – Nejat Muallimoğlu’nun aziz anısına saygıyla…” sunumundan derlenmiştir (Derleme tarihi: 28/05/2011). ...

Kriz nedir ?

14 Temmuz 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir kimsenin yaşamında görülen ruhsal bunalım. ·         Bir şeye duyulan ani ve aşırı istek. ·         Bir ülkede veya ülkeler arasında, toplumun veya bir kuruluşun yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran. ...

Şart (Koşul) cümlesi nedir?

4 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir eylemin yapılıp yapılamayacağını bir başka eylemin oluşumuna bağlayan cümleye koşul cümlesi denir: “Bir arabam olsaydı, basıp gaza kentin dışına giderdim.” Kaynak:  Dr. Dz. Öğ. Kd. Alb. S. Ömer Erenoğlu ile Düzeltmen Selma Otçu’nun hazırladığı “T...

Ünlem cümlesi nedir?

4 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Korkma, acıma, üzüntü, hayıflanma, yakınma… gibi durum ve duyguları anlatan cümlelere ünlem cümlesi adını veriyoruz: “Gördün mü yaptığın işi!”, “Ah, nasıl geri dönmek, yine yaşamak isterdi o günleri!” Kaynak:  Dr. Dz. Öğ. Kd. Alb. S. Ömer Ereno...

Soru cümlesi nedir?

3 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Öğrenme, bir soru ya da kuşkuyu giderme amacıyla kurulan ya da yargıyı soru yoluyla belirten cümlelere soru cümlesi diyoruz. Bu tür cümlelerin anlatımına değişik anlam özellikleri katacak kullanım biçimleri vardır. Bunların bir bölümü mü soru takısıy...

Olumsuz cümle nedir?

3 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Eylemin ya da yargının gerçekleşmediğini, olmadığını bildiren cümleIere olumsuz cümle adını veriyoruz: “İlk romanı beklediği kadar çok satmadı.”, “Büyük halası sandığı kadar varlıklı değildi.”  Örneklerden anlaşılacağı gibi, eylem cümlelerinde olumsu...

Olumlu cümle nedir?

3 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Eylemin ya da yargının olduğunu, gerçekleştiğini bildiren cümlelere olumlu cümle denir. Bu tür cümlelerde yüklem ya olumlu çekimli bir eylemdir ya da ekeylem almış ad, ad soylu bir sözcük ve sözcük öbeğidir: “Roman okumayı çok seviyordu.”, “Kenan, de...

Bağlı cümle nedir?

3 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

En az iki bağımsız cümleden oluşan ve aralarındaki anlam ilgisine göre bir bağlaçla birbirine bağlanan cümlelere bağlı cümle adını veriyoruz: “Geldi ve gitti.”, “Çok çalıştı, ama başaramadı.” gibi.  Kaynak:  Dr. Dz. Öğ. Kd. Alb. S. Ömer Erenoğlu ile ...

Birleşik cümle nedir?

3 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Düşünce ve duygular, bağımsız birer yargı biçiminde oluşacağı gibi, birbirine bağımlı, neden-sonuç yönünden ilişkili yargılar biçiminde de ortaya çıkarlar. Yargıların bu bağlanışı, neden-sonuç yönünden birbirine zincirlenişi bileşik yapılı cümlelerin...

Sıralı cümle nedir?

3 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Tek yargılı basit ya da bileşik yapılı bağımsız cümlelerin anlam ya da öğe ilişkisiyle art arda gelmesi, (,) ya da (;) ile birbirine bağlanmasından oluşan cümleler zincirine sıra cümle diyoruz: “Islak bir sabah, yağmur yok, rüzgar yok, havada bir kıp...

Basit cümle nedir?

3 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Cümleyi bir yargı birimi olarak tanımlamıştık. Yalnızca tek bir yargı bildiren cümle türüne yalın cümle ya da eski terimiyle basit cümle diyoruz: “Tevfik Efendi, banka önünde vezne arabasından indi.”, “Öğrenciyim.”, “Dün bizde toplandık:” Basit cümle...

Eylem (Fiil) cümlesi nedir?

3 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Yüklemi çekimli bir eylemden oluşan, bağımsız bir yargı bildiren sözcük dizisine eylem cümlesi denir. Eylem cümlelerinde öznenin ne yaptığı açıklanır: “Romanlarında daha çok Çukurova yöresini anlatıyor.”  Kaynak:  Dr. Dz. Öğ. Kd. Alb. S. Ömer Erenoğl...