Başlangıç » Etiket Arşivi Organizasyon

Tag Archives: Organizasyon

Geriye Kalan: “Soylu Bir Elveda”

29 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

Göreve geldikten bir süre sonra yeni komutan astlarının, üstlerinin ve kendi düzeyindeki arkadaşlarının gözlerinde ya büyür ya da küçülür. Komutan yetkisini iyi kullanırsa, bir bağlılık ruhu gösterirse tüm sorumlulukların yerine getirilmesini temin e...

Yenilgiden sağ çıkmak: “Yarın yeni bir gündür”

28 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

En değerli amaçlara çok zor ulaşıldığını unutmayın. Zafer kolay kazanılıyorsa kendi isteklerinizin değerli olup olmadığını sorgulamalısınız. Kaynak: Prof. Dr. Wess Roberts’in “Hun İmparatoru Attila'nın Liderlik Sırları” (İlgi Yayıncılık, İstanbu...

Düşmanınızı akıllıca seçin

28 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

·         Hükümdar bile olsanız, herkesin sizinle aynı fikirde olmasını beklemeyin. ·         Sizinle hemfikir duruma getiremeyeceğiniz kişilerle duygusal enerjinizi boşuna harcamayın; onları daha etkili yollardan fethedin. ·         Astınıza yetki v...

Ganimet ve Hunların ödüllendirilmesi

28 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

·         Bir Hunu kendisinden beklenenin daha azını gerçekleştirdiği zaman asla ödüllendirmeyin. ·         Hunlarınızı doğru yaptıkları her iş için de ödüllendirmeyin. ·         Kolay görevler için küçük ödüller verin. ·         İyi Hunlara vakit ay...

Seyisler: “Yetki Verme Sanatı”

28 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

·         Komutanlar doğrudan kendi hareket ve ilgilerini gerektiren sorumlulukları asla başkalarına yüklememelidirler. ·         Bir komutanın devredebileceği uygun sorumluluklar, göreve en iyi çözüm getirecek en yetenekli asta verilmelidir. ·      ...

Gelenekler ve bir Hun olmak

28 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

Gelenekler kişilere değil, uluslara aittir. ·         Tek ataya ve ırka dayanan bir ulus zayıftır. ·         Asla kendimiz için anıtlar dikmemeliyiz. Kaynak: Prof. Dr. Wess Roberts’in “Hun İmparatoru Attila'nın Liderlik Sırları” (İlgi Yayıncılık...

Hunlarda saygı göstermek ve görmek

27 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir komutan Hunlarından ve düşmanlarından saygı görmüyorsa, zayıf sayılır ve sahip olduğu rütbeyi hak etmiyordur. Saygı korkudan doğuyorsa, hizmet etmekte isteksizliğe neden olur; otoriteye ve amaca karşı pasif direnişle sonuçlanır. ·         Saygıyı...

Hunlarda savaş giysisi ve zırhı

27 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

“Komutanlar Kendi Hunlarına Nasıl Görünüyorlarsa Öyledirler.” ·         Bir komutanın giysileri, geleneksel ve hafifçe ayrıcalıklı olabilir. ·         Yabancılarla görüşürken ya da obanızı yönetirken barışçı giysiler içinde olmanız uygund...