Etiketler: Finans

Finans

Uluslararası Faktoring Nedir?

Uluslararası Faktoring Alıcı ile satıcının ayrı ülkelerde olduğu ve dış ticaret tanımına giren işlemlerdir. Genelde muhabir faktor ağı yardımıyla iki...

Finans

Bildirimsiz Faktoring Nedir?

Bildirimsiz Faktoring Alıcının, satıcının faktoring şirketiyle imzaladığı faktoring sözleşmesi kapsamında tarafına düzenlediği faturaları faktor’e devrettiğini bilmediği faktoring türüdür.

Finans

Konsolidasyon (Consolidation) Nedir?

Konsolidasyon (Consolidation) Bir borcun borçlusu tarafından ödenmeyip zorunlu veya gönüllü olarak vade, faiz, tür ve benzeri yönlerden yeniden yapılandırılmasını ifade...

Finans

Konsolidasyon nedir?

Bir borcun borçlusu tarafından ödenmeyip zorunlu veya gönüllü olarak vade, faiz, tür ve benzeri yönlerden yeniden yapılandırılmasını ifade eder. Kaynak:...

Finans

Kesin Satış nedir?

Bir menkul kıymetin doğrudan satımıdır. Merkez Bankası tarafından yürütülen Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde, para politikası uygulamasına yönelik olarak, piyasada kalıcı...

Finans

Kesin Alış nedir?

Bir menkul kıymetin doğrudan alımıdır. Merkez Bankası tarafından yürütülen Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde, para politikası uygulamasına yönelik olarak, piyasada kalıcı...

Finans

Kaldıraç Oranı (Leverage) nedir?

Borcun öz sermayeye ya da toplam sermayeye oranıdır. Kaldıraç oranları, işletmenin kaynak yapısını gösterir ve işletmenin varlıklarının hangi kaynaklarla ne...

Finans

İkincil Piyasa (Secondary Market) nedir?

Kıymetlerin ilk ihraçları sonrası işlem gördükleri piyasaları ifade eder. Örneğin, Hazine Müşteşarlığı tarafından ihraç edilen borçlanma senetlerinin ihraç sonrası alınıp-satıldığı...

Finans

İhale (Auction) nedir?

İhale, İngilizce “auction” auctio kökünden gelmekte olup kelime anlamı artış demektir. Piyasa ekonomilerinde, çeşitli mal ve finansal değerlerin kişi veya...