Başlangıç » Etiket Arşivi İnşaat

Tag Archives: İnşaat

Zorunlu deprem sigortası nedir?

28 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Mesken, ev, bağımsız bölüm nitelikli yerlerin, depreme karşı, yetkili sigorta şirketleri tarafından sigortalanmasıdır. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Zirai ipotek nedir?

28 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Tarım kredi kooperatifleri ile T.C. Ziraat Bankasından çiftçilerin talep ettiği kredilere karşılık teminat olarak taşınmaz malın gösterilmesi halinde tesis edilen ipotek işlemidir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri ...

Zilyetlik nedir?

28 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir eşya (mal) üzerinde zilyetlik iradesine dayanarak fiili hakimiyet kurma eylemine zilyetlik denir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Zayî nedir?

28 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir belgenin kaybolması veya yok olmasıdır. Tapu senedi veya ipotek belgesinin kayıp edilmesi halinde, zayiinden yenisi çıkartılabilir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/...

Zaman aşımı nedir?

28 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir hakkın kazanılması veya kaybedilmesi için geçmesi gereken hukukça öngörülmüş süre anlamına gelir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Zabıt defteri nedir?

28 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Kadastrosu yapılmamış taşınmaz malların kaydedildiği ve üzerinde kurulacak hakların takip edildiği defterdir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Yönetim planı nedir?

28 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Kat mülkiyeti kurulmuş apartman ve sitelerde bina veya sitenin nasıl yönetileceğini, kat maliklerinin hak, borç ve sorumluluklarını düzenleyen ve tüm kat maliklerince imzalı olan bir belgedir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emla...

Yola terk nedir?

28 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

İmar planlarının uygulanışı sırasında taşınmaz mal maliklerince bedelli veya bedelsiz olarak imar planına uygun biçimde taşınmazın tamamının veya bir kısmının kamu yararına (yola, yeşil alana, parka) terk edilmesi işlemidir. Kaynak: Emlak.sabah.com.t...

Yıkma ruhsatı nedir?

28 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir yapıyı yıkmak için ilgili belediyeden alınan izin; yıkma izni. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Yevmiye nedir?

27 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Tapu siciliyle ilgili olarak tapu sicil müdürlüğünde yapılan her işlem ile red edilen istemlerin tarih ve sıra numarasına göre kaydedildiği deftere yevmiye defteri; bu defterden alınarak tapu kütüğünde yapılan tescil veya terkinin yanında belirtilen ...