Tagged: Hukuk

Hukuk

Cibâyet Nedir?

Alma; toplama; vergilerin ve başkaca devlet gelirlerinin tahsili

Hukuk

Muaraza Nedir?

Çekişme; sataşma; birbirine karşı gelme; bir hak talebi; kavga

Hukuk

İhsas-ı Rey Nedir?

1- Tarafını belli etmek 2- Hakimin devam etmekte olan davaya ilişkin görüşünü ( kararını ) belli ederek davanın seyrini etkilemesidir.