Tagged: Sağlık

Sağlık

El Temizliği Nedir?

Ellerin en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği ile...

Sağlık

Sağlık Nedir?

Sadece hastalık veya engellilik durumunun mevcut olmaması değil; fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik hali. Sağlık

Sağlık

Sosyal Müdahale Nedir?

Bir salgının yayılmasını yavaşlatmak veya etkisini azaltmak amacıyla kamu otoriteleri tarafından alınan kararlar doğrultusunda uygulanan kısıtlama ve düzenlemeler. Sokağa çıkma...

Sağlık

Profilaksi Nedir?

Hastalıkların oluşumunu veya ilerlemesini önlemek için alınan -daha ziyade tıbbi- tedbirler. Profilaksi tedavi değildir; meydana gelmeden önce hastalığı önlemeye çalışmaktır....

Sağlık

Salgın İncelemesi Nedir?

Salgın olarak tanımlanmış bir olayın kaynağının, etkeninin, bulaşma yolunun bulunması, gerekli halk sağlığı önlemlerinin alınması ve ileride oluşabilecek benzer salgınların...

Sağlık

Birincil Vaka Nedir?

Bir hastalığın toplumda yayılmasına yol açan ilk vaka. İndeks vaka da denir. İlk vakaya yol açan kişiyle temas eden veya...

Sağlık

Antikor Nedir?

Kişinin vücuduna giren antijene yanıt olarak bağışıklık sistemi tarafından üretilen madde. İmmünglobulin olarak da adlandırılır. Bkz. Antijen Antikor testi kişinin...

Sağlık

Pik / Zirve / Doruk Nedir?

Salgın sürecinde günlük vaka sayısının en yüksek değere ulaştığı nokta/gün. Sadece vaka sayısı için değil diğer parametreler için de kullanılabilir....

Sağlık

Aşı Nedir?

Bir hastalığa karşı bağışıklık sağlamak için o hastalığa yol açan bakteri veya virüsle hazırlanan ve vücuda çeşitli yollarla verilen eriyik....

Sağlık

Sporadik Vaka Nedir?

Vakaların dağınık, tesadüfi ve genellikle nadir olarak görülmesi. Sporadik vakalar, şartlar uygun olursa bir salgının başlangıç vakası (birincil vaka) da...