Tagged: Sağlık

Sağlık

Birincil Vaka Nedir?

Bir hastalığın toplumda yayılmasına yol açan ilk vaka. İndeks vaka da denir. İlk vakaya yol açan kişiyle temas eden veya...

Sağlık

Antikor Nedir?

Kişinin vücuduna giren antijene yanıt olarak bağışıklık sistemi tarafından üretilen madde. İmmünglobulin olarak da adlandırılır. Bkz. Antijen Antikor testi kişinin...

Sağlık

Pik / Zirve / Doruk Nedir?

Salgın sürecinde günlük vaka sayısının en yüksek değere ulaştığı nokta/gün. Sadece vaka sayısı için değil diğer parametreler için de kullanılabilir....

Sağlık

Aşı Nedir?

Bir hastalığa karşı bağışıklık sağlamak için o hastalığa yol açan bakteri veya virüsle hazırlanan ve vücuda çeşitli yollarla verilen eriyik....

Sağlık

Sporadik Vaka Nedir?

Vakaların dağınık, tesadüfi ve genellikle nadir olarak görülmesi. Sporadik vakalar, şartlar uygun olursa bir salgının başlangıç vakası (birincil vaka) da...

Sağlık

Bağışıklık Nedir?

Belirli bir hastalık etkenine karşı vücudun direnci; immünite. Enfeksiyonlara karşı direnç sağlayan molekül, hücre ve dokular topluluğuna “bağışıklık sistemi” denir....

Sağlık

Sosyal Mesafe Nedir?

Hastalık etkeninin bulaşmasının engellenmesi için kişilerin fiziksel olarak buluşmasını azaltması, bir arada bulunulan ortamlarda 1,5 metrelik fiziksel mesafenin korunması ve...

Sağlık

Saha İncelemesi / Filyasyon Nedir?

Bulaşıcı bir hastalık varlığında, hastalığı taşıyan kişinin temas ettiği herkesin o hastalık açısından taranması. Ülkemizde de sıkı bir şekilde uygulanan...

Sağlık

Antijen Nedir?

Vücuda girdiğinde veya aşılama yoluyla verildiğinde bağışıklık reaksiyonlarının başlamasına sebep olan molekül. Bkz. Antikor Aşı bir antijendir. Antijen vücuda girdiğinde...

Sağlık

Bulaşıcı Hastalık Nedir?

Bir enfeksiyon etkeninin veya onun toksik (zararlı-zehirli) ürünlerinin, bir kaynaktan duyarlı kişiye doğrudan veya dolaylı olarak geçmesiyle oluşan hastalık. COVID-19...