Tagged: Siyaset

Siyaset

Fraksiyon Nedir?

Bir siyasi partinin politikasını parlamentoda, yerel yönetimlerde, çeşitli kuruluşlarda yürütmek için teşkilatlanmış grup, bölüntü.

Hukuk

Yüce Divan Nedir?

Yüce Divan; Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu üyeleri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyeleri, Başsavcılarını,...

Siyaset

Nasıl bir siyaset fıkhı olmalı?

Özelde İslamcıların genel olarak ta bölgemizdeki tüm kesimlerin problemlere somut önerilerinin ve programlarının olmayışıdır. Despotlar gittikten sonra nasıl bir medeniyet...

Siyaset

Bugün İslami hareketler neler yapmalı?

İslami hareketler etnik temellendirmelerden kaçınmalı ve evrensel söylemler geliştirmeliler. Türk, Arap gibi kimlikleri aşmalıyız. Öncelikle tüm insanlığı muhatap alan bir...