Tagged: Ekoloji

Çevre

Emisyon faktörü nedir?

Herhangi bir faaliyetten veya ekipmandan kaynaklanan belirli bir kirleticinin birim değerdeki (hacim, zaman, alan vb.) ortalama emisyon miktarıdır. Kaynak: Çevre...

Çevre

Deneme izni nedir?

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin mevzuat kapsamında verilen izine denir. Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığının yayımladığı “Sanayi Kaynaklı...

Çevre

İş Termin Planı nedir?

Tesis sahibi tarafından hazırlanacak ve yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri ve sınır değerleri sağlayacak proses ve baca gazı arıtım tesislerinin gerçekleştirilmesi sürecinde...

Çevre

Kritik Meteorolojik Şartlar nedir?

Atmosferde alt sınırı yerden yediyüz metre veya daha az yüksekte olan bir enversiyon tabakası mevcutsa ve bu tabakada hava sıcaklığı...

Çevre

Uzun Vadeli Değer (UVD) nedir?

Yapılan bütün ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalaması olan değerdir. Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığının yayımladığı “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”nden...

Çevre

Kısa Vadeli Değer (KVD) nedir?

Maksimum günlük ortalama değerler veya istatistik olarak bütün ölçüm sonuçları sayısal değerlerinin büyüklüğüne göre dizildiğinde, ölçüm sonuçlarının %95’ine tekabül eden...

Çevre

Emisyon Envanteri nedir?

Sınırları belirlenmiş herhangi bir bölgede, hava kirletici kaynaklardan belli bir zaman aralığında atmosfere verilen kirleticilerin listesi, miktarı ve bunların toplam...

Çevre

Üretmek nedir?

Ürün elde etmek, işlemek, üretim amacıyla tüketmek ve diğer kullanımlarıdır (İthalat ve diğer amaçlara yönelen nakliyatlar aynı anlamda mütalaa edilir)....