Başlangıç » Etiket Arşivi Felsefe

Tag Archives: Felsefe

Eleştirel düşünme (Critical thinking) nedir?

13 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Akıl yürütme, analiz ve değerlendirme gibi zihinsel süreçlerden oluşan bir düşünme biçimidir. Eleştirel düşünme sağduyu ve bilimsel kanıtlarla uyuşan net hükümlere varmak için somut veya soyut konular üzerinde düşünme süreçlerini de içerir. Üst düzey...

Bilgin ve bilge kime denir?

26 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

İnsanoğlunun tüm birikimini üzerinde kurduğu veya borçlu olduğu iki temel soru vardır. Nasıl ve Niçin? Bu iki sorudan hangisini seçtiğiniz önemli. Çünkü biri bilgin, diğeri bilge olmaya götüren yolu açıyor… Bilinenin tersine, cevaplanması en zo...

Hikmet, niçin ve nasıl arasındaki ilişki nasıldır?

26 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Nasıl?” yöntem tespit edicidir. Nasıl?,her türlü “bilim” ve teknik pratiğinin baskın sorusu iken “Niçin?” ilâhiyat, teoloji ve felsefenin yani “hikmet”in temelidir. İnsanlık Nasıl?’da kendini kaybederken Niçin?’de yitiğini arar. Nasıl?dünyevîdir ve i...

Niçin? ve Nasıl? nasıl bir iki?

26 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Niçin? ve Nasıl? Bu düaliteden “Niçin?” istikamet tayin ederken Nasıl?” yöntem tespit edicidir. Nasıl?,her türlü “bilim” ve teknik pratiğinin baskın sorusu iken “Niçin?” ilâhiyat, teoloji ve felsefenin yani “hikmet”in temelidir. İnsanlık Nasıl?’da ke...