Tagged: Madencilik

Madencilik

Bilirkişi nedir?

1) Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek veya bir iş kazasında kazanın oluş nedenini belirlemek için kendisine...

Madencilik

Bilanço rezervi nedir?

Doğu bloku ülkelerinde kullanılan bir rezerv sınıfı. Varlığı belirlenmiş olan cevher kütlesinin yani jeolojik rezervin ulusal ekonomi açısından yararlanılabilecek nitelikte...

Madencilik

Bilanço brüt kârı nedir?

Yönetmelikteki örneğe göre hazırlanmış bilançoda; genel yönetim giderleri payı hariç tutularak hesaplanan kâr. Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü...

Madencilik

Bilanço nedir?

1) Madencilikte her işletme izni için ayrı ayrı, yönetmelikteki örneğe göre hazırlanacak ve sadece Devlet hakkı, madencilik fon katkısı, ihbar...

Madencilik

Basınçlı hava nedir?

1) Havanın, pistonlu, santrifuj veya turbo kompresörlerle sıkıştırılması ile elde edilen, daha ziyade patlayıcı gaz ortamı olan yerlerde ve özellikle...

Madencilik

Basınçlı filtre nedir?

Linyit, kil ve kaolan şlamı gibi süzmesi zor sıvıların süzme hızını artırmak için münavebeli olarak vakum ve basınç (pres) uygulanan,...

Madencilik

Barometrik yükseklik tayini nedir?

Açıkhava basıncı kullanılarak yapılan yükseklik tayini. Deniz seviyesinden itibaren, 20½C ısı ortamında her 11 m yükseklik için cıva seviyesi 1...

Madencilik

Barometre nedir?

1) Hava basıncını ölçmeye yarayan cihaz. 2) Basınçölçer. Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde...

Madencilik

Baret nedir?

1) Can güvenliği bakımından madende veya tehlikeli yerlerde çalışanlara verilen sert bir maddeden (kösele, preslenmiş mukavva, alüminyum veya plastik) yapılmış...