Etiketler: Madencilik

Bilirkişi nedir?

2) Hukukta çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düşüncesine başvurulan kimse, ehlihibre (bilirkişi), ehlivukuf (bilirkişi).

Bilgi, bilim ve bilişim (informatik) nedir?

İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad. Öğrenme, araştırma veya gözlem yoluyla ulaşılan gerçeklik. Bir nesneyi derinlemesine...

Bilanço rezervi nedir?

Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 12/04/2010).

Bilanço brüt kârı nedir?

Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 12/04/2010).

Bilanço nedir?

2) Her firma veya işletmenin bir yıllık faaliyet sonucunu gösteren belge.

Baz nedir ?

2) Kazı işlerinde yapılan veya yapılan işi belirlemeye esas olarak alınan doğru parçası. 4) Hassas olarak ölçülen ve koordinat değerleri...

Basınçlı filtre nedir?

Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 12/04/2010).

Barometrik yükseklik tayini nedir?

Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 12/04/2010).