Tagged: Madencilik

Madencilik

Bilirkişi nedir?

2) Hukukta çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düşüncesine başvurulan kimse, ehlihibre (bilirkişi), ehlivukuf (bilirkişi).

Madencilik

Bilgi, bilim ve bilişim (informatik) nedir?

İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad. Öğrenme, araştırma veya gözlem yoluyla ulaşılan gerçeklik. Bir nesneyi derinlemesine...

Madencilik

Bilanço rezervi nedir?

Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 12/04/2010).

Madencilik

Bilanço brüt kârı nedir?

Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 12/04/2010).

Madencilik

Bilanço nedir?

2) Her firma veya işletmenin bir yıllık faaliyet sonucunu gösteren belge.

Madencilik

Baz nedir ?

2) Kazı işlerinde yapılan veya yapılan işi belirlemeye esas olarak alınan doğru parçası. 4) Hassas olarak ölçülen ve koordinat değerleri...

Madencilik

Basınçlı filtre nedir?

Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 12/04/2010).

Madencilik

Barometrik yükseklik tayini nedir?

Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 12/04/2010).