Başlangıç » Etiket Arşivi Madencilik

Tag Archives: Madencilik

Bilirkişi nedir?

21 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

2) Hukukta çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düşüncesine başvurulan kimse, ehlihibre (bilirkişi), ehlivukuf (bilirkişi). ...

Bilgi, bilim ve bilişim (informatik) nedir?

21 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad. Öğrenme, araştırma veya gözlem yoluyla ulaşılan gerçeklik. Bir nesneyi derinlemesine incelemek için yapılan zihinsel işlemlerin sağladığı sonuç. Malumat. Vukuf. Belirli bir alan...

Bilanço rezervi nedir?

21 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 12/04/2010). ...

Bilanço brüt kârı nedir?

21 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 12/04/2010). ...

Baz nedir ?

21 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

2) Kazı işlerinde yapılan veya yapılan işi belirlemeye esas olarak alınan doğru parçası. 4) Hassas olarak ölçülen ve koordinat değerleri belli olan doğru parçası. ...

Basınçlı filtre nedir?

21 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 12/04/2010). ...

Barometrik yükseklik tayini nedir?

19 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 12/04/2010). ...