Etiketler: Tarih

Tarih

Opısthodomos Nedir?

Opısthodomos  Bir tapınakta genellikle tapınak hazinesinin korunduğu cella’nın arkasındaki mekana verilen ad. Bunlara her tapınakta rastlanmaz.

Tarih

Pektoral Nedir?

Pektoral  Çeşitli madenlerden yapılmış gerdanlıklara verilen ad.

Tarih

Proletarıı Nedir?

Proletarıı  Roma’da herhangi bir mal varlığına sahip olmadıklarından centuria örgütlenmesinden dışlanmış en yoksul kesim. Bunlar yalnızca çoluk-çocuk (=proles) ürettkleri için bu adla...

Tarih

Rhetorık Nedir?

Rhetorık  Eski Yunanistan’da hitabet sanatı. Kimi zengin ve asil ailelerin çocuklarına, o dönemin ünlü hatipleri rhetorik dersi verirlerdi.

Tarih

Alınlık Nedir?

Alınlık  Tapınağın ön yüzü boyunca ve çatı düzeyinde yer alan ikizkenar üçgen biçimli duvara verilen ad.

Tarih

Hiyeroglif Nedir?

Hiyeroglif  İlk kez M.Ö. 4 bin yılının sonunda yazıldığı belgelenen Mısır yazısına verilen ad. Harfler, çift harfler, üçlü harfler ile...

Tarih

Megaron Nedir?

Megaron  Dikdötgen planlı, etrafı surlarla çevrili yapılara verilen ad. İlk defa Akhalar döneminde yapılmıştır.

Tarih

Vıcıraıus Nedir?

Vıcıraıus  Roma’da Diocesis’lerin yöneticilerine verilen ad. 

Tarih

Talanton Nedir?

Talanton  Gümüş hesabıyla 20 kilograma eşit eski bir ağırlık biriminin adı.