Etiketler: Tarih

Tarih

Quaestor Nedir?

Quaestor  Roma’nın cumhuriyet döneminde hazine yöneticilerine verilen ad. İmparatorluk döneminde ise doğrudan imparatora bağlı memur durumundayken Constantinus zamanında mühürdar görevini...

Tarih

Vomıtorıum Nedir?

Vomıtorıum  İzleyicilerin tiyatroya giriş çıkışlarını sağlayan üstü kapalı geçite verilen ad.

Tarih

Sphendone Nedir?

Sphendone  Stadion’unyarım daire biçimli arka bölümüne verilen ad.

Tarih

Kompozit Başlık Nedir?

Kompozit Başlık  İon başlığındaki volüt (koç başı) ile Korinth başlığındaki akanthus yapraklarını kaynaştıran geç dönem sütun başlığı tipine verilen ad.

Tarih

Klasik Dönem Nedir?

Klasik Dönem  Yunan tarihinde M.Ö. V. yüzyıla verilen ad. Genellikle, Yunan dehasının en büyük ve en ‘saf’ ürünlerinin görüldüğü dönem...

Tarih

Proskenıon Nedir?

Proskenıon  Bir tiyatroda sahne yapısının cavea’ya doğru ileriye taştığı bölüm. Klasik Dönem sonrasında sahne işlevi görmüştür. 

Tarih

Bema Nedir?

Bema  Tiyatroda sahnenin önündeki platforma verilen ad.

Tarih

Stadıon Nedir?

Stadıon  1. Yaklaşık olarak 180 metreye denk olan uzunluk ölçüsü. 2. Bu mesafede yapılan koşu. 3. Koşu ve diğer atletizm yarışmalarının yapıldığı, kademeli oturma yerlerine...