Tagged: Tarih

Tarih

Tarihi olayların özellikleri nelerdir?

Tarihî olayların özellikleri şunlardır: Tarihî olaylar geçmişte yaşanmıştır. Yer ve zamanı bellidir. Sebep-sonuç (determinizm) ilişkisi vardır. Tarihî olayda rol oynayan...

Tarih

Kut nedir?

Türk devlet geleneğinde ülkeyi yönetme yetkisinin hükümdarlara, Tanrı tarafından verildiği inancına “kut” denir. Kut nedir? Kutsal yaşam gücü, bereket, hayat...

Tarih

Comitia Curiata Nedir?

Comıtıa Curıata  Roma’nın krallık olduğu dönemde, yurttaşların curia’lar olarak katıldıkları, her curia’nın tek bir oy kullandığı, yasama yetkisiyle donatılmış ve...

Tarih

Ekhinus Nedir?

Ekhınus  Dor Düzeni’nde abakus’un altında kalan, dışbükey kesitli silmeye verilen ad. İon Düzeni’nde ise, başlığın volüt’leri arasında kalan bezemeli kesimdir. 

Tarih

Libasyon (İng Libation) Nedir?

Libasyon (İng Libation)  Antik kültürlerde tanrıların şerefine içki içilmesi ve bu içkinin yere dökülmesi törenine verilen ad

Tarih

Hellenik Nedir?

Hellenik  Yunanlı ya da Yunanca konuşan anlamında, fakat özellikle Kuzey Yunanistan’da yeralan Teselya ile ilgili olarak kullanılan sözcük. 

Tarih

Hermetik Metinler Nedir?

Hermetik Metinler  Gizem, büyü ve felsefe ile ilgilibelgelerden oluşan külliyata verilen isim. İlk kez büyük bir olasılıkla Demotiklehçede M.Ö. I. binyılın...

Tarih

Determinatif Nedir?

Determinatif  Eski Uygarlıklara ait yazıların çözümü sırasında yararlanılan ve genellikle çözülmüş çağdaş ya da komşu uygarlıkların dillerine ait sınırlayıcı kelimeler.

Tarih

Logothetes Nedir?

Logothetes  Maliyenın denetlenmesinden sorumlu yöneticilere verilen ad.