Tagged: Tarih

Tarih

Fonem Nedir?

Fonem  Bir dilde anlam ayrılığı yaratan en küçük ses birimine verilen ad. 

Tarih

Prostyle Nedir?

Prostyle  Önünde sütun dizisi bulunan yapılara verilen ad.

Tarih

Templum In Antis Nedir?

Templum In Antis Pronaos’ta ante’lerin arasında iki sütunu bulunan tapınaklara verilen ad.

Tarih

Katarizm (Albigensçilik) Nedir?

Katarizm (Albigensçilik)  Bu isim, Yunanca ‘saf-katıksız’ anlamına gelen ‘Kathar’ sözünden gelmektedir. Ortaçağ Avrupa’sında Manici sapkın bir gruba verilen addır. İlk defa IX....

Tarih

Hint-Avrupa Nedir?

Hint-Avrupa  Baskça, Fince ve Macarca hariç, bütün Avrupa, İran ve Kuzey Hindistan dillerinin dahil olduğu dil ailesine verilen ad. 

Tarih

Karanlık Çağlar (Hıristiyan) Nedir?

Karanlık Çağlar (Hıristiyan)  Genel olarak Batı Roma İmparatorluğu’nun M.S. V. yüzyılda yıkılmasından sonra ve IX. ya da X. yüzyılda başladığı...

Tarih

Populus Romanus Nedir?

Populus Romanus  Krallık döneminde yurttaşlık haklarından yararlanan tüm Roma halkı.

Tarih

Karum Nedir?

Karum  Asurlularda büyük ticaret merkezlerine ve limanlara verilen ad.

Tarih

Basıleus Nedir?

Basıleus  Kent devletlerinin ilk yıllarında Yunan krallarına verilen ad.

Tarih

Centurıon Nedir?

Centurıon  Bir centuria’ya, yani 100 kişilk bölüğe komuta eden subaylara verilen ad.