Etiketler: Tarih

Tarih

Demokratıa Nedir?

Demokratıa  Eski Yunanistan’da halk egemenliğine verilen ad.

Tarih

Censor Nedir?

Censor  Roma’nın cumhuriyet olduğu dönemde, önceleri yurttaşların daha sonraları ise senatörlerin listelerini düzenleyen devlet memurlarına verilen ad. 

Tarih

Çokköktencilik (İng Poligenesis) Nedir?

Çokköktencilik (İng Poligenesis)  Özellikle insanları ve dillerin bir çok kökene bağlı olduğunu savunan inanca verilen ad. Tekköktencilik inancının tersi.

Tarih

Arkeometri Nedir?

Arkeometri  Fizik, kimya, biyoloji, botanik, zooloji ve jeofizik gibi bilimlerin, arkeolojik alanlarda gerçekleştirilen  uygulamalarına verilen addır. Örneğin, metal buluntulardan alınan örneklerin...

Tarih

Boule Nedir?

Boule  Kent devletlerinde danışma meclisine verilen ad. Bu görevinin yanısıra, parasal konular,savaş ve dış siyaset sorunlarıyla da uğraşan, Halk Meclisi’nde...

Tarih

Bastiyon Nedir?

Bastiyon  Tunç Devri ve Erken Demir Çağı kalelerinde, sur duvarlarına belirli aralıklarla yapılan gözetleme kulelerinin taban yapısına verilen ad. Bastiyon...

Tarih

Temenos Nedir?

Temenos  Eski Yunanistan’da bir duvarla çevrelenmiş kutsal alana verilen ad.

Tarih

Curıa Nedir?

Curıa  Latince kelime anlamı ‘kardeşler topluluğu’dur. Roma İmparatorluğu’nda yerel meclis anlamında kullanıldığı gibi, Roma’nın krallık döneminde de ‘Populus Romanus’u oluşturan...

Tarih

Otokton Nedir?

Otokton  Bir bölgenin yerlisi anlamında kullanılan sözcük.