Etiketler: Tarih

Tarih

Stel Nedir?

Stel  Genellikle yazıt, bezeme ya da her ikisini de içeren ve dik bir biçimde zemine yerleştirilen dar levhaya verilen ad.

Tarih

Perıoıkoı Nedir?

Perıoıkoı  Sparta’da kentin civarında oturan ve ‘Yarı Yurttaş’ konumunda bulunan halka verilen ad.

Tarih

Postament Nedir?

Postament  Roma mimarlığında, sütun kaidesinin altında yeralan yüksekçe bir prizma biçimindeki altlığa verilen ad.

Tarih

Curıata Nedir?

Curıata  Roma’nın krallık olduğu dönemde yurttaşların curia’lar olarak katıldıkları meclise verilen ad. Örneğin, Comitia Curiata Kralı seçmekle yükümlü olan meclisti.

Tarih

Agonothetes Nedir?

Agonothetes  Eski Yunanistan’da yarışmaların düzenlenmesinden sorumlu yöneticilere verilen ad.

Tarih

Foederatı (Gentili) Nedir?

Foederatı (Gentili)  Roma İmparatorluğu sınırları içine yerleştirildikten sonra orduya kabul edilen paralı barbar askerlere verilen ad.

Tarih

Arkhon Nedir?

Arkhon  M.Ö. VIII.-VII. yüzyıllarda kent devletlerinde siyasal yapılanmanın değişmesi sonucu seçimle işbaşına gelen yöneticilere verilen ad. Daha sonraları bu isim...

Tarih

Parados Nedir?

Parados  Bir tiyatroda sahne yapısı ile izleyicilerin oturduğu bölümün ortasında yeralan yan girişlerden her birine verilen ad.

Tarih

Niş (İng Niche) Nedir?

Niş (İng Niche)  Çeşitli amaçlarla yapıların duvarlarına açılmış hücre ve oyuklara verilen ad.