Tagged: Tarih

Tarih

Panteon Nedir?

Panteon  Bir halkın inançlarını temsil eden tüm tanrı ve tanrıçalara ve bunları biraraya getiren tapınağa verilen isim. Eski Yunanca Pan=Tüm...

Tarih

Çekimli Diller Nedir?

Çekimli Diller  Yunanca, Latince ve Almanca gibi, anlamı aktarmak için büyük ölçüde çekimlere ya da sözcük biçiminin (morfoloji) değişimine dayanan...

Tarih

Symmakhıa Nedir?

Symmakhıa  Perslere karşı Yunanların tek vücut olmasını sağlayan birliğe verilen ad.

Tarih

Imperıum Nedir?

Imperıum  Roma’da, kralların sahip olduğu yürütme yetkisine verilen ad.

Tarih

Cella Nedir?

Cella  Tapınağın içinde tanrı heykelinin korunduğu kutsal bölüme verilen ad. 

Tarih

Phalanks Nedir?

Phalanks  Makedon ordusunda sarissa taşıyan hoplit’lerden oluşmuş ağır piyadelere verilen ad.

Tarih

Synoıkısmos Nedir?

Synoıkısmos  Antik Çağ’da bazen bir kaç kent ya da ufak yerleşim birimlerinin biraraya gelerek oluşturduğu kent-devletlere verilen ad.

Tarih

Perıstyl Nedir?

Perıstyl  Eski Yunanistan’da sütunlarla çevrili avluya verilen ad.

Tarih

Eklemeli (Eklentili) Diller Nedir?

Eklemeli (Eklentili) Diller  Sözcüklerin kökenlerini etkilemeden, önek, sonek ya da ara ek katılması. Bu terim, çekimli ya da ayrışkanolmayan dilleri ifade eder. Eklemeli...

Tarih

Decumanus Nedir?

Decumanus  Roma şehirciliğinde, kentin orta yerinde cardo ile kesişen doğu-batı caddesine verilen ad.