Tagged: Tarih

Tarih

Ayrışkan Diller Nedir?

Ayrışkan Diller  Çince ve İngilizce gibi, göreceli olarak az çekimi olan, fakat anlam aktarmak için büyük ölçüde sentaksa (=sözdizimi) ve...

Tarih

Thymele Nedir?

Thymele  Antik Çağ tiyatrolarında sunağa verilen ad.

Tarih

Revak Nedir?

Revak  Bir yapının önünde yeralan, bir uzun kenarıyla yapıya bitişik, diğer uzun kenarı boyunca sütunların taşıdığı bir kemer dizisiyle dışa...

Tarih

Orta Minoa Nedir?

Orta Minoa  Girit kültüründe, Kabaca ‘Mısır Orta Krallık Dönemi’ne denk düşen, M.Ö. 2000 ile M.Ö. 1650 yılları rasındaki sermaik dönemi’ne verilen ad.

Tarih

İon Düzeni Nedir?

İon Düzeni  Anadolu’daki tapınaklarda en sık kullanılan düzene verilen ad. Sütunlar profilli kaideler üzerinde yükselir ve Dor Düzeni’ne oranla daha ince...

Tarih

Erken Helladik Nedir?

Erken Helladik  Erken Tunç Çağı’nda, yaklaşık olarak M.Ö. 2900-2000 yılları arasında, Yunanistan anakarasında uygulanan seramik dönemi’ne verilen ad.

Tarih

Gynaıkonıtıs Nedir?

Gynaıkonıtıs  Hellen evlerinde sadece kadınlar için ayrılmış bölüme verilen ad.

Tarih

Tümülüs (İng Tumulus) Nedir?

Tümülüs (İng Tumulus)  Höyük gibi insan yapımı fakat daha dar kapsamlı bir tepeciktir. Höyükten farklı olarak tümülüs, kültürel yapı katmanlarından oluşmaz....

Tarih

İnsitu Nedir?

İnsitu  Birincil konteksti bozulmaksızın günümüze kadar gelebilmiş buluntulara verilen ad. Bir arkeolojik kazıda, bir buluntu üç bin yıl önce bırakıldığı yerde ele...