Etiketler: Tarih

Tarih

Aput Mundı Nedir?

Aput Mundı  Latince’de dünyanın başkenti anlamına gelen sözcük.

Tarih

Abakus Nedir?

Abakus  Sütun başlıklarının en üstünde yeralan taş levhaya verilen ad.

Tarih

Feodus Nedir?

Feodus  Roma İmparatorluğu’nda tabilik anlaşmasına verilen ad. 

Tarih

Fizyokratlar Nedir?

Fizyokratlar  Fransız filozoflarından ve resmi görevlilerinden  oluşan gruba verilen ad. Bu grup XVIII. yüzyılın ortasında yönetimin rasyonelleşmesinde ve devletin güçlendirilmesinde...

Tarih

Helmet Nedir?

Helmet  Eski Yunanistan’da askerlerin başlarına giydikleri kaska verilen ad.

Tarih

Solıdus Nedir?

Solıdus  Roma’da kullanılmış altın paralara verilen ad.

Tarih

Stratigrafi (İng Stratigraphy) Nedir?

Stratigrafi (İng Stratigraphy)  Aslen bir yerbilim sözcüğüdür. Arkeolojide ise, yerleşimlerde oluşan katmanları açıklamak için kullanılır. İnsanların inşa ettikleri binalar, üzerinde...

Tarih

Hiyeratik Nedir?

Hiyeratik  M.Ö. 2500 yılı civarında, hiyerogliften aşamalı olarak doğan Mısır yazısına verilen ad. Hiyeroglifteki formel resim yazısını, aynı ilkelere dayanan...

Tarih

Katagogıon Nedir?

Katagogıon  Eski Yunanistan’da Epidauros ve Delphoi gibi birkaç yerde rastlanılan konuk evlerine verilen ad. Bu evlerde ya konuklar ya da...