Etiketler: Ticaret

Ticaret

Özet Beyan – Manifest Nedir?

Özet Beyan – Manifest Eşyanın taşıyıcı ve acentesi tarafından düzenlenen, taşımaya ve taşıma konusu eşyaya ilişkin bilgilerin yer aldığı form.

Ticaret

Elleçleme – Handling Nedir?

Elleçleme – Handling Gümrük denetimi altındaki eşyanın asli nitelikleri değişmeden istiflenmesi, yerinin veya kaplarının değiştirilmesi, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması,...

Ticaret

Rezerv – Reserve Nedir?

Rezerv – Reserve Akreditif taraflarından amir bankanın, kendilerine ulaşan belgelerde tespit ettiği, akreditif metni ve genel akreditif kuralları uyumsuzluklarıdır.

Ticaret

İzahname – Registration Statement Nedir?

İzahname – Registration Statement Armonize Sistem’in sistematiğini takip ederek, her pozisyon için gerekli olan, eşyanın görünüş, özellik, üretim yöntemi ve...