Tagged: Ticaret

Ticaret

Konşimento – Shipping Document Nedir?

Konşimento – Shipping Document Gemi , kaptanı, sahibi veya acenteleri tarafından düzenlenen ve eşyanın teslim alınarak, kararlaştırıldığı şekilde teslim edileceğini...

Ticaret

Piyasa Değeri – Market Value Nedir?

Piyasa Değeri – Market Value Bir ekonomik varlığın ya da kıymetin piyasadaki o gün itibariyle geçerli normal alım satım değeridir.

Ticaret

Döviz – Exchange Nedir?

Döviz – Exchange Yabancı parayı temsil eden çek, poliçe gibi belgelerdir. Dilimizde yabancı ülke parası anlamını taşır.

Ticaret

Tasfiye – Liquidation Nedir?

Tasfiye – Liquidation Ticari bir kuruluşun faaliyetlerinin son bulması ya da iflası nedeniyle hesapların kesilerek arda kalan malvarlığının alacaklılara ödenmesidir....

Ticaret

Kota – Quota Nedir?

Kota – Quota Dış Ticarette miktar ve diğer sınırlamaların konulması halinde bir takvim yılı içinde veya belirlenen dönemde yapılmasına izin...

Ticaret

Geçici Kabul – Temporary Importation Nedir?

Geçici Kabul – Temporary Importation Hammadde, mamul, yarı mamul maddelerin ithal edilerek ihraç eşya bünyesinde tamamlayıcı, değerlendirici, değiştirici amaçlarla kullanılmak...