Etiketler: Ticaret

NACE Kodları Tam Listesi

NACE Kodları Tam Listesi 1.GRUP 01.11.14 Yağlı tohum yetiştiriciliği (soya fasulyesi, yer fıstığı, pamuk çekirdeği, kene otu çekirdeği (Hint yağı...

NACE Kodu Nedir?

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE); Avrupa‘da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır....

Yurt içi alımlar nedir?

İşlem görmüş ürünlerin üretiminde gerekli olan hammadde, yardımcı madde, yan mamul, mamul ve ambalaj malzemeleri, bu Tebliğ'in 5 inci maddesi...

Eşdeğer eşya kullanımı nedir?

İşlem görmüş ürünlerin üretimi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, 8-12 (sekizoniki)'li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite...

Şartlı muafiyet sistemi nedir?

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünlerin üretiminde gerekli olan (kendileri ve/veya yan sanayicilerinin ihtiyacı) ve...

Aracı İhracatçı nedir?

Dahilde İşleme İzin Belgesinde taahhüt edilen ihracatı, belge sahibi firmadan tedarik ettiği şekliyle gerçekleştiren belge sahibi olmayan firmadır. Kaynak: “Ödeme...

Yan Sanayici nedir?

Dahilde İşleme İzin Belgesinde taahhüt edilen ihraç ürününün tamamını ya da bir kısmını üreten, belgede kayıtlı ancak belge sahibi olmayan...

İmalatçı-ihracatçı nedir?

İhraç mamulleri üreten ve ihracatını kendisi veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmadır. Kaynak: “Ödeme Şekilleri...

Tedarikçi Beyanı nedir?

A.TR dolaşım belgesi ile birlikte kullanılan ve Türkiye ile Topluluk arasında ticarete konu Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu kapsamı eşyanın menşeini gösteren...

Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu nedir?

Avrupa'da, aynı menşe kurallarını havi Serbest Ticaret Anlaşmaları ile birbirlerine bağlanmış ülkeler arasında oluşturulan ve taraf ülkeler menşeli eşya kullanılarak...