Tagged: Fizik

Fizik

Birim çevirme

Birimleri bir sistemden başka bir sisteme çevirmek için çevirim çarpanlarını kullanmamız gerekir. 1 mil= 1609 m =1,609 km olduğundan çevirim...

Fizik

Boyut Analizi

Fizikte boyut bir niceliğin fiziksel doğasını gösterir.  İki nokta (örneğin düz bir arazi üzerinde belirlediğimiz A ve B gibi iki...

Fizik

Molar kütle

Molar kütle Bir elementin 1 molünün kütlesi, o elementin atomik kütlesinin gram olarak ifadesidir. Örneğin 1 mol demir, ki 6,022137×1023...

Fizik

Avagadro sayısı

Avagadro sayısının değeri: NA=6,022137×1023 parçacık/mol’dür. Herhangi bir A maddenin bir molünde bulunan parçacık sayısı ile B maddesinde bulunan parçacık sayısı...

Fizik

Mol nedir?

Bir maddenin bir molü, Avagadro sayısı kadar parçacık içermektedir. Avagadro sayısının değeri: NA=6,022137×1023 parçacık/mol’dür.

Fizik

Madde miktarı nedir?

SI birim sisteminde madde miktarını ifade etmek için mol tanımını kullanırız.  Molü tanımlarsak: Mol: Bir maddenin bir molü, Avagadro sayısı...

Fizik

Yoğunluk Nedir?

Yoğunluk (ρ ile gösterilir ve “ro” olarak okunur), birim hacimde bulunan madde miktarı olarak tanımlanır. ρ = m/V;    Burada; ρ:...

Fizik

Bir elementin izotopu nedir?

Bir elementin atom numarası hiçbir zaman değişmezken kütle numarası bazı durumlarda farklı olabilir.  Bunun nedeni, elementin çekirdeğindeki nötron sayısının farklı...

Fizik

Kütle Numarası Nedir?

Bir atomun çekirdeğindeki protonların ve nötronların sayılarının toplamıdır. Bir elementin atom numarası hiçbir zaman değişmezken kütle numarası bazı durumlarda farklı...

Fizik

Atom Numarası Nedir?

Bir elementin çekirdeğindeki proton sayısıdır. Atom numarası aynı zamanda yüksüz bir atomdaki elektron sayısına da eşittir. Örneğin, helyum atomunda iki...