Tagged: Fizik

Fizik

Birim çevirme

Birimleri bir sistemden başka bir sisteme çevirmek için çevirim çarpanlarını kullanmamız gerekir. 1 mil= 1609 m =1,609 km olduğundan çevirim...

Fizik

Boyut Analizi

Fizikte boyut bir niceliğin fiziksel doğasını gösterir.  İki nokta (örneğin düz bir arazi üzerinde belirlediğimiz A ve B gibi iki...

Fizik

Molar kütle

Molar kütle Bir elementin 1 molünün kütlesi, o elementin atomik kütlesinin gram olarak ifadesidir. Örneğin 1 mol demir, ki 6,022137×1023...

Fizik

Avagadro sayısı

Avagadro sayısının değeri: NA=6,022137×1023 parçacık/mol’dür. Herhangi bir A maddenin bir molünde bulunan parçacık sayısı ile B maddesinde bulunan parçacık sayısı...

Fizik

Mol nedir?

Bir maddenin bir molü, Avagadro sayısı kadar parçacık içermektedir. Avagadro sayısının değeri: NA=6,022137×1023 parçacık/mol’dür.

Fizik

Madde miktarı nedir?

SI birim sisteminde madde miktarını ifade etmek için mol tanımını kullanırız.  Molü tanımlarsak:   Mol: Bir maddenin bir molü, Avagadro...

Fizik

Yoğunluk nedir ?

Yoğunluk (ρ ile gösterilir ve “ro” olarak okunur), birim hacimde bulunan madde miktarı olarak tanımlanır. ρ = m/V;    Burada; ρ:...

Fizik

Bir elementin izotopu nedir?

Bir elementin atom numarası hiçbir zaman değişmezken kütle numarası bazı durumlarda farklı olabilir.  Bunun nedeni, elementin çekirdeğindeki nötron sayısının farklı...

Fizik

Kütle Numarası nedir ?

Bir atomun çekirdeğindeki protonların ve nötronların sayılarının toplamıdır. Bir elementin atom numarası hiçbir zaman değişmezken kütle numarası bazı durumlarda farklı...

Fizik

Atom Numarası nedir ?

Bir elementin çekirdeğindeki proton sayısıdır. Atom numarası aynı zamanda yüksüz bir atomdaki elektron sayısına da eşittir. Örneğin, helyum atomunda iki...