Başlangıç » Etiket Arşivi Fizik

Tag Archives: Fizik

Birim çevirme

30 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Birimleri bir sistemden başka bir sisteme çevirmek için çevirim çarpanlarını kullanmamız gerekir. 1 mil= 1609 m =1,609 km olduğundan çevirim çarpanları: Mili metreye çeviren çevirim çarpanı (1609 m/mil) Mili kilometreye çeviren çevirim çarpanı (1,609...

Boyut Analizi

30 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Fizikte boyut bir niceliğin fiziksel doğasını gösterir.  İki nokta (örneğin düz bir arazi üzerinde belirlediğimiz A ve B gibi iki nokta) arasındaki mesafeyi ölçerken birim olarak metre veya adım veya karış kullanılmasından çok bu iki noktanın mesafe ...

Molar kütle

29 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Molar kütle Bir elementin 1 molünün kütlesi, o elementin atomik kütlesinin gram olarak ifadesidir. Örneğin 1 mol demir, ki 6,022137×1023 tane demir atomu içermektedir molar kütlesi 55,85 g/mol dür. Dolayısı ile molar kütlesini bildiğimiz bir mad...

Avagadro sayısı

29 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Avagadro sayısının değeri: NA=6,022137×1023 parçacık/mol’dür. Herhangi bir A maddenin bir molünde bulunan parçacık sayısı ile B maddesinde bulunan parçacık sayısı aynıdır ve bu sayı Avagadro sayısına eşittir.  A ve B maddelerini oluşturan parçac...

Mol nedir?

29 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir maddenin bir molü, Avagadro sayısı kadar parçacık içermektedir. Avagadro sayısının değeri: NA=6,022137×1023 parçacık/mol’dür. ...

Madde miktarı nedir?

29 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

SI birim sisteminde madde miktarını ifade etmek için mol tanımını kullanırız.  Molü tanımlarsak:   Mol: Bir maddenin bir molü, Avagadro sayısı kadar parçacık içermektedir.   Avagadro sayısının değeri: NA=6,022137×1023 parçacık/mol’dür. Herhangi ...

Yoğunluk nedir ?

29 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Yoğunluk (ρ ile gösterilir ve “ro” olarak okunur), birim hacimde bulunan madde miktarı olarak tanımlanır. ρ = m/V;    Burada; ρ: yoğunluk, m: kütle,  V: hacim’dir. Örnek olarak  Alüminyum: ρAl:2,7 g/cm3 Kurşun: ρPb:11,3 g/cm3 (10 cm3’lük bir alüminyu...

Bir elementin izotopu nedir?

29 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir elementin atom numarası hiçbir zaman değişmezken kütle numarası bazı durumlarda farklı olabilir.  Bunun nedeni, elementin çekirdeğindeki nötron sayısının farklı oluşundandır.  Çekirdeğindeki nötron sayıları farklı olan elementlere bu elementin iz...

Kütle Numarası nedir ?

28 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir atomun çekirdeğindeki protonların ve nötronların sayılarının toplamıdır. Bir elementin atom numarası hiçbir zaman değişmezken kütle numarası bazı durumlarda farklı olabilir.  Bunun nedeni, elementin çekirdeğindeki nötron sayısının farklı oluşunda...

Atom Numarası nedir ?

28 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir elementin çekirdeğindeki proton sayısıdır. Atom numarası aynı zamanda yüksüz bir atomdaki elektron sayısına da eşittir. Örneğin, helyum atomunda iki proton olan He atomunun atom numarası 2’dir. ...