Tagged: Fizik

Fizik

Özel Görelilik Nedir?

Özel görelilik, Albert Einstein tarafından 1905 yılında önerilen bir fizik teorisidir. Bu teori, uzay ve zamanın bağlantılı olduğu ve herhangi...

Fizik

Genel Görelilik Nedir?

Genel görelilik, Albert Einstein tarafından geliştirilen, uzay ve zamanın yapısal bir bütün olarak ele alındığı, yerçekimi alanının kütlenin etkisiyle uzay-zaman...

Fizik

Deprem dalgaları

Yapılan araştırmalara göre ışık dalgaların enine dalgalar, ses dalgalarının ise boyuna dalgalar olduğu tespit edilmiştir. Deprem dalgaları ise hem enine...

Fizik

Birim çevirme

Birimleri bir sistemden başka bir sisteme çevirmek için çevirim çarpanlarını kullanmamız gerekir. 1 mil= 1609 m =1,609 km olduğundan çevirim...

Fizik

Boyut Analizi

Fizikte boyut bir niceliğin fiziksel doğasını gösterir.  İki nokta (örneğin düz bir arazi üzerinde belirlediğimiz A ve B gibi iki...

Fizik

Molar kütle

Molar kütle Bir elementin 1 molünün kütlesi, o elementin atomik kütlesinin gram olarak ifadesidir. Örneğin 1 mol demir, ki 6,022137×1023...

Fizik

Avagadro sayısı

Avagadro sayısının değeri: NA=6,022137×1023 parçacık/mol’dür. Herhangi bir A maddenin bir molünde bulunan parçacık sayısı ile B maddesinde bulunan parçacık sayısı...

Fizik

Mol nedir?

Bir maddenin bir molü, Avagadro sayısı kadar parçacık içermektedir. Avagadro sayısının değeri: NA=6,022137×1023 parçacık/mol’dür.

Fizik

Madde miktarı nedir?

SI birim sisteminde madde miktarını ifade etmek için mol tanımını kullanırız.  Molü tanımlarsak: Mol: Bir maddenin bir molü, Avagadro sayısı...

Fizik

Yoğunluk Nedir?

Yoğunluk (ρ ile gösterilir ve “ro” olarak okunur), birim hacimde bulunan madde miktarı olarak tanımlanır. ρ = m/V;    Burada; ρ:...