Ne Nedir

Kur’an-ı Kerim

Saff Suresi

Saff Suresi müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim‘in 61. suresidir. Medine döneminde inmiştir. 14 âyettir. Sûre, adını 4. âyette geçen “saff”...

Kur’an-ı Kerim

Mümtehine Suresi

Mümtehine Suresi müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim‘in 60. suresidir. Medine döneminde inmiştir. 13 âyettir. Onuncu âyette, Hudeybiye antlaşmasından sonra müşrikler...

Kur’an-ı Kerim

Haşr Suresi

Haşr Suresi müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim‘in 59. suresidir. Medine döneminde inmiştir. 24 âyettir. Sûre, adını ikinci ayette geçen “el-Haşr”...

Kur’an-ı Kerim

Mücâdele Suresi

Mücâdele Suresi müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim‘in 58. suresidir. Medine döneminde inmiştir. 22 âyettir. Sûre, adını ilk âyette sözü edilen...

Kur’an-ı Kerim

Hadîd Suresi

Hadîd Suresi müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim‘in 57. suresidir. Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 25. âyette geçen “el-Hadîd”...

Kur’an-ı Kerim

Vâkı’a Suresi

Vâkı’a Suresi müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim‘in 56. suresidir. Mekke döneminde inmiştir. 96 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-vâkı’a”...

Kur’an-ı Kerim

Rahmân Suresi

Rahmân Suresi müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim‘in 55. suresidir. Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve...

Kur’an-ı Kerim

Kamer Suresi

Kamer Suresi müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim‘in 54. suresidir. Mekke döneminde inmiştir. 55 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Kamer”...

Kur’an-ı Kerim

Necm Suresi

Necm Suresi müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim‘in 53. suresidir. Mekke döneminde inmiştir. 62 âyettir. Sûre, adını ilk âyetin başındaki “en-Necm”...

Kur’an-ı Kerim

Tûr Suresi

Tûr Suresi müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim‘in 52. suresidir. Mekke döneminde inmiştir. 49 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “et-Tûr”...