Başlangıç » Etiket Arşivi Siyaset (page 10)

Tag Archives: Siyaset

Ara seçim nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde yapılan seçimdir. Anayasa gereği, ara seçim her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden 30 ay geçmedikçe ve genel seçimlere 1 yıl kala ara seçime gidilemez. Ancak, bir ilin veya seçim çevresinin TB...

Gensoru önergesi nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Bakanlar Kurulu’nun ya da bir bakanın görevden düşürülmesini sağlamak için verilen önergedir. Kaynak: “Yasama Terimleri Sözlüğü” pdf. Dök., Yasader Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 28/04/2010. ...

Kanun teklifi nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

En az bir milletvekilinin imzasıyla ve gerekçeli bir şekilde TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa önerileridir. Kaynak: “Yasama Terimleri Sözlüğü” pdf. Dök., Yasader Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 28/04/2010. ...

Oturum nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarından her biridir. Kaynak: “Yasama Terimleri Sözlüğü” pdf. Dök., Yasader Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 28/04/2010. ...

Yasama sorumsuzluğu nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

TBMM üyelerinin Meclis çalışmalarında kullandıkları oylardan, sarf ettikleri sözlerden, açıkladıkları düşüncelerinden ve o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclis’çe aksi bir karar alınmadığı sürece bunları Meclis dışında tekrarlamak ve...

Başkanlık Divanı nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Milletvekilleri arasından seçilen TBMM Başkanı, 4 Başkanvekili, 7 Katip Üye ve 3 İdare Amiri’nden oluşan kuruldur. Ancak, Danışma Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un kararıyla katip üye ve idare amirlerinin sayıları artırılabilir. Kaynak: “Yasama Te...

Gizli oylama nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Milletvekilinin hangi yönde oy kullandığının hiçbir şekilde belli olmadığı oylama şeklidir. Üzerinde hiçbir işaret bulunmayan beyaz (kabul), kırmızı (ret) ve yeşil (çekimser) renkli yuvarlak pulların milletvekilleri için hazırlanan özel kabinlerde za...

Kapalı oturum nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Milletvekilleri, bakanlar ve görevi gereği toplantıda bulunması gereken kamu görevlileri dışında kimsenin katılamadığı, tutanakları en az 10 yıl yayımlanmayan ve toplantı içeriğinin devlet sırrı olarak saklandığı Genel Kurul toplantılarıdır. Kaynak: ...

Özel gündem nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Anayasa ve İçtüzük gereği belli bir sürede sonuçlandırılması gereken konuların görüşülme günleri ile beraber yer aldığı Genel Kurul gündeminin kısmıdır. Kaynak: “Yasama Terimleri Sözlüğü” pdf. Dök., Yasader Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 28/04/2010. ...

Yasama yılı nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

1 Ekim’de başlayıp 30 Eylül’de sona eren süredir. Kaynak: “Yasama Terimleri Sözlüğü” pdf. Dök., Yasader Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 28/04/2010. ...

Başkanvekili nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

TBMM Başkanının yerine Genel Kurul oturumlarını yöneten Başkanlık Divanı üyesidir. 4 başkanvekili bulunmaktadır ve başkanvekillerinin hangi birleşimleri yöneteceklerine Başkan karar verir. Kaynak: “Yasama Terimleri Sözlüğü” pdf. Dök., Yasader Web Sit...

Gündem (Genel Kurul) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Genel Kurul’da görüşülecek konuların sırasıyla yer aldığı ve bir kitapçık şeklinde basılan belgedir. Genel Kurul’un toplandığı her gün milletvekillerine, bakanlıklara ve ilgili kuruluşlara dağıtılır. Gündem TBMM internet sayfasında da yer alır. Kayna...