Başlangıç » Nedir » A Tipi Yatırım Fonu/Ortaklığı (A Type Mutual Fund/Investment Trust) nedir?

A Tipi Yatırım Fonu/Ortaklığı (A Type Mutual Fund/Investment Trust) nedir?

Posted by: Ne Nedir 27 Nisan 2010 Yorum Yaz

A Tipi Yatırım Fonu/Ortaklığı (A Type Mutual Fund/Investment Trust) nedir? Borsa Maliye
Fon içtüzüklerinde/esas sözleşmelerinde asgari sınırları belirtilmek kaydıyla, portföy değerinin en az %25’ini devamlı olarak mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırmış fonlar/ortaklıklar A tipi fon/ortaklık olarak adlandırılır.
Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Klubü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010.2010-04-27