Başlangıç » Nedir » AB’ye tam uyum sağlandığında gıda güvenliğinde beklenen etkiler

AB’ye tam uyum sağlandığında gıda güvenliğinde beklenen etkiler

Posted by: Tuncay Demir 4 Mart 2010 Yorum Yaz

AB’ye tam uyum sağlandığında gıda güvenliğinde beklenen etkiler Beslenme Gıda
En düşük şüphe olasılığında dahi acil önlemlerin alınması daha etkili uygulanacak.
Üretimden sofraya tüm aşamaların kayıt altına alınması sonucu olarak, tüm aşamalarda bilgiye ulaşabilme kolaylığı sağlanacak.
Güvenlik kurallarına uygun üretim ve pazara sunum çevreye olan olumsuz etkilerin azaltılmasında da rol oynayacak.
Çevre sağlığının sağlanması, üreticinin kontrol altında üretim yapması ile maliyet ve ürün kayıplarının azaltılması ile birlikte gıdalardan kaynaklanan hastalıkların önüne geçilmesi ile ekonomik kayıpların önlenmesi sağlanacak.
Et ve süt işletmeleri başta olmak üzere gıda üreten ve satan işyerlerinin hijyen şartları ve teknolojik alt yapısı gelişecek.
İzlenebilirlik sağlanacak  ve kayıt dışı üretimin önlenecek.
İhracatta geri dönen gıda maddelerinin oranı azalacak ve AB den gelen hızlı alarm-bildirim sayılarında düşüş gözlenecek.
Gıda üreten şirketler dünya piyasasında daha çok  söz sahibi olacak.
Tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşmasının sağlanacak.
Her türlü kontrolü yapabilen güçlü bir gıda kontrol sisteminin oluşacak.
Etkin stok kontrolü ve zamanın etkin kullanılması ekonomik kayıpları önlenecek.
Türkiye’de üretilen ürünlere AB pazarında güven sağlanmasına yol açarak ticaretin olumlu yönde etkilenmesini sağlayacak.
Yüksek kalite ve güvenlik standartları
Şirketlerin ihracat performansları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacak.
AB üyeliği ile Türkiye’de AB’deki çiftlikten sofraya gıda güvenliği yaklaşımı benimsenecek ve AB’deki gibi gıda güvenliği uygulamalarında standartlaşma sağlanacak ve bu bağlamda gıda yönetimi tek elden yürütülecek.
AB’nin hızlı alarm ve uyarı sistemine tam entegrasyon sağlanacak, böylece ithalat ve ihracat kontrolleri AB’den elde edilen risk verilerine göre gerçekleştirilebilecek ve AB pazarına giren Türk ürünlerinin de aynı şekilde değerlendirilmesini sağlanacak.
AB’de üye devletlerdeki gıda kontrolörlerinin görevlerini aynı standartta gerçekleştirebilmeleri için düzenlenen eğitimlere üye olduğumuz takdirde Türkiye’den de gıda kontrolörleri bu eğitimlere katılabilecektir ve Türkiye’deki resmi kontrol sisteminin kalitesi artacak. 


2010-03-04