10 Kasım 2019

AKÇT Avrupa Kömür Çelik Topluluğu – European Coal and Steel Community Nedir?

Ticaret
Ticaret

AKÇT Avrupa Kömür Çelik Topluluğu – European Coal and Steel Community

2.Dünya Savaşı sonrası, 1951 yılında, Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda’dan oluşan 6 üye tarafından kömür ve çeliğin barışçıl amaçlarla kullanılmasını ve topluluk üyesi ülkelerde serbest dolaşımını sağlamak amacıyla kurulan topluluktur. Eşya, hizmet, sermaye ve işgücünün serbest dolaşımını amaçlayan Avrupa Birliği’nin temellerini oluşturur.

Share

Beğenebilirsiniz...