9 Mart 2023

Albert Einstein Kimdir?

Fizik
Fizik

Albert Einstein (14 Mart 1879 – 18 Nisan 1955), Alman asıllı teorik fizikçi ve filozofdur. 20. yüzyılın en önemli bilim insanlarından biri olarak kabul edilir. Nobel Fizik Ödülü’nü kazanmıştır.

Einstein, özellikle özel ve genel görelilik kuramları ile tanınmaktadır. Özel görelilik kuramı, ışık hızının sabit olduğunu ve zamanın ve uzayın gözlemciye bağlı olduğunu öne sürerken, genel görelilik kuramı ise kütleçekimi etkisini ve uzay-zamanın bükülmesini açıklar. Ayrıca, maddenin enerji ile eşdeğer olduğu ünlü formülü E = mc²‘yi de geliştirmiştir.

Einstein ayrıca, kuantum fiziği, istatistiksel mekanik, termodinamik, kozmoloji ve matematik gibi diğer alanlarda da önemli çalışmalar yapmıştır. Ayrıca, siyasi ve sosyal konulara da ilgi göstermiş ve barışın ve insan haklarının savunucusu olmuştur.

Einstein, Nazi Almanyası’ndan kaçarak ABD’ye yerleşmiştir ve burada Princeton Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Hayatı boyunca birçok ödül ve onur derecesi almıştır. Ölümünden sonra, beyninin araştırılması sonucu olağanüstü özelliklere sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

Share