Başlangıç » Nedir » Antimadde nedir?

Antimadde nedir?

Posted by: Ne Nedir 22 Ağustos 2010 Yorum Yaz

Antimadde nedir? Madencilik
Evrenin 15-20  milyar  yıl  önce  büyük  bir  patlama  ile  oluştuğuna  inanan  bilim  adamları, bu  ilk  patlama  sonucu, saf  enerjilerin  parçalanıp  bildiğimiz  maddelere  ayrılmasının  yanısıra  bu  oluşum  esnasında  simetrik  sebeplerden dolayı  zorunlu  olarak  ortaya  çıkan  ve yok  olduğu  sanılan  madde  (Positor).
Antimadde  araştırmalarının  öncüleri  Paul  Dirac  (1928),  Carl  David  Anderson  ve  Alman  Fizikçi  Watter  Oelert  olup  fizikçi  Walter  Oelert  Cenevre’deki  Avrupa  Atom  Araştırmaları  merkezi  Cern’de  anti  maddeyi  üretmeyi başarmıştır. Anti  hidrojen  şeklinde  ortaya  çıkan  bu  madde  kısa  ömürlü  olduğundan  bilimsel  olarak izlenmesi  mümkün  olmamıştır. Ölçüm  yapılabilmesi için  anti atomların  uzun  süre  hayatta  kalabilmeleri, ışık  hızıyla  hareket  etmemeleri  gerekmektedir.
Temel fizik  ile  evren  arasında  bir  köprü  kurulmasını  sağlayan  bu  araştırmalar; evren  nasıl  oluştu? ve  evrenin  uzun  gelecekte  durumu  ne  olacak? sorularına  yanıt  bulunmasında  yol  gösterici  olacaktır.
Kaynak: Muammer Öcal,  Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 12/04/2010).2010-08-22