Başlangıç » Nedir » Antrenman nedir?

Antrenman nedir?

Posted by: Abdullah DEMİR 21 Mart 2010 Yorum Yaz

Antrenman nedir? Spor
Antrenman organizmada fonksiyonel ve morfolojik değişmeler sağlayan ve sporcuda verimin yükseltilmesi amacıyla belirli zaman aralıkları ile uygulanan yüklenmelerin tümüdür (Holmann).
Antrenman; fizik ve moral gücün, teknik ve taktik becerilerin organik ve psikolojik yüklenmelerle düzeltilmesi ve en üst düzeye getirilmesi amaçlarına yönelik bir eğitim sürecidir (Sevim).
Antrenman sportif performansın arttırılması sürecinde uygulanan önlemler topluluğuna verilen addır (Çetin).
Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Serkan HAZAR, “Antrenman Bilgisi Sunumu”.



2010-03-21