Başlangıç » Nedir » Arızalı Araçların İşaretlenmesi ve Çekilmesi Kuralları

Arızalı Araçların İşaretlenmesi ve Çekilmesi Kuralları

Posted by: Abdullah DEMİR 22 Mart 2010 Yorum Yaz

Arızalı Araçların İşaretlenmesi ve Çekilmesi Kuralları Trafik
Trafik kazası, teknik arıza, yük kayması gibi nedenlerle yola devam edemeyecek durumda olan taşıtlar diğer taşıt sürücüleri tarafından kolayca görülecek şekilde işaretlenmelidir.Aracın 150 m mesafeden diğer araç sürücüleri tarafından görülmesini sağlayacak şekilde işaretlenmesi yapılmalı, hava ve görüş şartlarına göre yansıtıcı veya kırmızı ışık kullanılmalıdır. Araç çalışır durumda ise dörtlü ikaz lambaları yakılmalıdır.
Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde ışık cihazları veya yansıtıcılar araçtan en az 30 m mesafede ve 150 m'den kolayca görülebilecek şekilde yerleştirilmelidir. Bozulan araç tehlikeli madde taşıyorsa her durumda kırmızı ışık cihazı kullanılmalı ve devamlı şekilde gözetim altında bulundurulmalıdır.
Çekilerek götürülmesi gereken araçlar, kurtarıcı olarak adlandırılan “Özel Amaçlı Taşıt'larla çekilir. Ancak, bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık vs. donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar, aşağıdaki şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.
  Çekilen aracın; ağırlığının, çeken aracın taşıma sınırından fazla olmaması, sürücüsünün yönetiminde bulunması, ışık donanımı bozuksa arkasına gündüz kırmızı yansıtıcı veya 20 cm x 20 cm ebadında kırmızı bez, gece ise kırmızı ışık veya kırmızı yansıtıcı konulması,
  Her iki aracın boş olması ve gerekli ise sürücüsünden başka birer hizmetli dışında yolcu bulunmaması gerekir.
Her iki araç için;
  Bağlantı yerinden çıkmayacak, kopmayacak şekilde çelik çubuk, çelik halat veya zincirle birbirine bağlanmış olması,
  Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 5 metreyi geçmemesi,
  Açıklık iki buçuk metreden fazla ise, bağlantının orta kısmına gündüz kırmızı yansıtıcı veya 20 cm x 20 cm ebadında kırmızı bez, gece kırmızı ışık veya kırmızı yansıtıcı konulması,
  Kendi kendine hareket gücü olmayan römork ve benzeri arızalı araçlar ile çekici tarafından çekilemeyecek durumda olan arızalı yarı römorkların yalnız kurtarıcı araçlar ile çekilmesi mecburidir.2010-03-22