Yazar: Sedat Aslan

İlahiyat

H.z. Peygambere vahiy geliş şekilleri nelerdir?

Doğru rüyalar. Peygamberimiz’in gördüğü rüyalar, daha sonra gerçek hayatta aynen meydana gelirdi. Peygamberimiz uyanıkken, Cebrâil tarafından vahyin onun kalbine bırakılmasıdır....

İlahiyat

“Vahiy” nedir?

Allah Teâlâ'nın dilediği şeyleri peygamberlerine, mahiyeti bizce tam bilinemeyen bir yolla bildirmesi, Allah'la elçisi arasında bir çeşit gizli ve süratli...

İlahiyat

Kuran nedir?

“Hz. Peygamber'e indirilen, mushaflarda yazılı, Peygamberimiz'den bize kadar tevâtür yoluyla nakledilmiş, okunmasıyla ibadet edilen, insanlığın benzerini getirmekten âciz kaldığı ilâhî...

İlahiyat

“Peygamber” nedir?

Allah'ın kulları arasından seçtiği ve vahiyle şereflendirerek emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği elçi”ye peygamber denir. Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı...

İlahiyat

Peygamberlerin sıfatları nelerdir?

1. Sıdk            2. Emanet       3. İsmet           4. Fetânet       5. Tebliğ Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali

İlahiyat

İncil nedir?

İncil kelime olarak “müjde, tâlim ve öğretici” anlamına gelir. Hz. Îsâ aracılığıyla İsrâiloğulları'na indirilmiştir Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali

İlahiyat

Zebur nedir?

Kelime olarak “yazılı şey ve kitap” anlamına gelen Zebur, Hz. Dâvûd'a indirilmiş olan ilâhî kitabın adıdır. Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali