Başlangıç » Yazar Arşivi Sedat Aslan

Yazar Arşivi : Sedat Aslan

H.z. Peygambere vahiy geliş şekilleri nelerdir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Doğru rüyalar. Peygamberimiz’in gördüğü rüyalar, daha sonra gerçek hayatta aynen meydana gelirdi. Peygamberimiz uyanıkken, Cebrâil tarafından vahyin onun kalbine bırakılmasıdır. Şu âyet bu çeşit bir vahiyden söz etmektedir: “Onu, uyaranlardan o...

“Vahiy” nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Allah Teâlâ'nın dilediği şeyleri peygamberlerine, mahiyeti bizce tam bilinemeyen bir yolla bildirmesi, Allah'la elçisi arasında bir çeşit gizli ve süratli haberleşme, Allah'ın elçisinin kalbine indirdiği şey demektir. Kaynak:Diyanet İşler...

Kur’an’da adı geçen peygamberler kimlerdir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Âdem, İdrîs, Nûh, Hûd, Sâlih, Lût, İbrâhim, İsmâil, İshâk, Ya‘kub, Yûsuf, Şuayb, Hârûn, Mûsâ, Dâvûd, Süleymân, Eyyûb, Zülkifl, Yûnus, İlyâs, Elyesa‘, Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ, Muhammed. Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali ...

Kur’an’ın ana konuları nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

1. İtikad 2. İbadetler 3. Muâmelât 4. Ukubat 5. Ahlâk  6. Nasihat ve Tavsiyeler 7. Va‘d ve Vaîd 8. İlmî Gerçekler 9. Kıssalar 10. Dualar Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali ...

“Peygamber” nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Allah'ın kulları arasından seçtiği ve vahiyle şereflendirerek emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği elçi”ye peygamber denir. Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali ...

Kuran nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

“Hz. Peygamber'e indirilen, mushaflarda yazılı, Peygamberimiz'den bize kadar tevâtür yoluyla nakledilmiş, okunmasıyla ibadet edilen, insanlığın benzerini getirmekten âciz kaldığı ilâhî kelâmdır”. Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İ...

İncil nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

İncil kelime olarak “müjde, tâlim ve öğretici” anlamına gelir. Hz. Îsâ aracılığıyla İsrâiloğulları'na indirilmiştir Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali ...

Zebur nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Kelime olarak “yazılı şey ve kitap” anlamına gelen Zebur, Hz. Dâvûd'a indirilmiş olan ilâhî kitabın adıdır. Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali ...

Şeytan Nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Gözle görülmeyen fakat varlığı kesin olan, azgınlık ve kötülükte çok ileri giden, kibirli, âsi, insanları saptırmaya çalışan cinlere şeytan adı verilir. Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali ...

Tevrat nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Tevrat İbrânîce bir kelime olup “kanun, şeriat ve öğreti” anlamlarına gelir. Hz. Mûsâ'ya indirilmiştir. Tevrat'a Ahd-i Atîk ve Ahd-i Kadîm de (Eski Ahit) denilir. Tevrat'ın aslının Allah kelâmı ve peygamberine indirdiği kutsal...