Başlangıç » Nedir » Balıkçılığın tarihsel Gelişimi Nasıldır?

Balıkçılığın tarihsel Gelişimi Nasıldır?

Posted by: Mustafa Çelik 6 Mart 2010 Yorum Yaz

Balıkçılığın tarihsel Gelişimi Nasıldır? Su Ürünleri
Balıkçılık, tarihin ilk dönemlerinden buyana, ekonomik olarak anlamlı ve evrensel boyutta uygulanan, toplama ve avcılık yöntemiyle yiyecek üretiminin günümüze kalan tek örneğidir. Balıkçı takımlarının dizaynı, üretimi ve kullanımı, insanlığın en eski teknolojilerine örnek oluşturmaktadır.Paleolitik çağın sonlarında ve buzul çağından sonra mezolitik çağa ait balıkçı mızrakları,kancaları, olta ve ağ kurşunlarına ait kalıntılar bulunmuştur. Günümüzden 8000 yıl önce İberya yarımadasının kuzeyinde yaşayan insanların, bol balık bulunan mevsimlerde kıyılarda, diğer mevsimlerde ise denizin iç kesimlerinde ve derinlerde avcılık yaptığı yine MÖ. 500 yıllarında,Fenikeliler ve Kartacalıların açık deniz balıkçılığı yaptıkları, balık filetolarını saklayabildikleri, Batı Akdeniz’den Yunanistan’a deniz balığı filetoları taşıdıkları bildirilmiştir.Bu durum, balık avcılığı tarihinin çok eskilere gittiğini göstermektedir.Balık avcılığının yanı sıra kültür balıkçılığı da insanlığın ilk uğraşlarından birisidir. Doğu ve güney ülkelerinde tarım arazilerini sulamak amacıyla yapılan kanal ve göletlerde balık yetiştiriciliği başlamış, daha sonra özel yapılmış havuzlarda kültür balıkçılığı yapılmış, hatta balıkçılığa ait bazı yasalar da çıkartılmıştır. Bu sistem daha sonra Romalılar tarafından Avrupa’ya götürülmüştür
Kaynak: (Gordon, 1983; Karakaş, 2001). (Çelikkale, 1994).


2010-03-06