Başlangıç » Nedir » Banka Bonoları (Bank Bills) nedir?

Banka Bonoları (Bank Bills) nedir?

Posted by: Ne Nedir 29 Nisan 2010 Yorum Yaz

Banka Bonoları (Bank Bills) nedir? Borsa Maliye
Kalkınma ve Yatırım Bankalarının borçlu sıfatıyla düzenleyip, ihraç ettikleri emre veya hamiline yazılı bir sermaye piyasası aracıdır.
Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Klubü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010.2010-04-29