Başlangıç » Nedir » Banka Garantili Bonolar (Bank Guaranteed Bills) nedir?

Banka Garantili Bonolar (Bank Guaranteed Bills) nedir?

Posted by: Ne Nedir 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Banka Garantili Bonolar (Bank Guaranteed Bills) nedir? Borsa Maliye
Kalkınma ve Yatırım Bankalarından kredi kullanan ortaklıkların, bu kredilerin teminatı olarak borçlu sıfatıyla düzenleyip, alacaklı bankaya verdikleri emre muharrer senetlerden, bu krediyi kullandırmış olan bankaca kendi garantisi altında ihraç edilen bir sermaye piyasası aracıdır.
Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Klubü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010.


2010-07-12