28 Temmuz 2019

Birincil Piyasa (Primary Market) Nedir?

Finans
Finans

Birincil Piyasa (Primary Market)

İlk ihraçların yapıldığı piyasadır. Bir yatırım aracının örneğin bir menkul kıymetin ilk defa piyasaya sürülmesi (satılması) birincilpiyasa işlemidir. Benzer şekilde, devlet iç borçlanma senetlerinin, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihale yöntemi ile satımı dabir birincil piyasa işlemidir. Bu senetlerin daha sonra yatırımcılar arasındaki alım-satımları ise ikincil piyasa olarak adlandırılanpiyasalarda gerçekleşmektedir.

Share

You may also like...