24 Mart 2010

Bütünleştirici öğrenme fen öğretimini nasıl etkilemiştir?

Eğitim
Eğitim

Bütünleştirici öğrenme yaklaşımı ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde fen dersle­rinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hatta bu yaklaşım kullanılarak birisi İngilte­re’de, diğeri Yeni Zelanda’da olmak üzere iki önemli fen öğretimi projesi geliştirile­rek uygulamaya konulmuştur. Öte yandan, fen öğretiminde bütünleştirici öğrenme yaklaşımı uygulanarak gerçekleştirilen araştırmalardan başarılı sonuçlar elde edil­miştir. Kimi araştırmalar ile öğrencilerin, “yorum yapma” ve “öğrendiklerini başka alanlara uygulama” gibi yeteneklerinin geliştiği yönünde sonuçlar, kimi araştırma­larda da öğrencilerin, “öğrenmeye aktif olarak katıldıkları”, “öğrenme sürecin­de daha fazla sorumluluk aldıkları” ve “kalıcı öğrenmeleri gerçekleştirdikleri” yö­nünde sonuçlar ortaya konulmuştur. Ayrıca yapılan araştırmalarla, ilköğretim dü­zeyinde fen derslerinde bütünleştirici öğrenmeye yer verilmesi durumunda, öğren­cilerin kavram gelişimlerinin olumlu olarak etkilendiği kanıtlanmıştır.

Kaynak: Doç. Dr. Alipaşa AYAS, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1061, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 585, ISBN 975 – 492 – 817 – 7, 1998.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...