Başlangıç » Nedir » Çevrede güvenliği tehdit edici kimyasal etmenler nelerdir?

Çevrede güvenliği tehdit edici kimyasal etmenler nelerdir?

Posted by: Ne Nedir 13 Mart 2010 Yorum Yaz

Çevrede güvenliği tehdit edici kimyasal etmenler nelerdir? İş Güvenliği
İş yerlerinde kullanılan kimyasal maddeler veya yan ürünleri çalışanlar için tehlikeli olabilmektedir. Bu maddeler zehirli veya tahriş edici olup doğrudan vücu­da girerler. Bu etkiler genellikle solunum, sindirim veya deri yoluyladır. Bu mad­deler gaz, buhar, sıvı, toz ve bunların karışımı olarak vücuda etki ederler.
Kimyasal tehditleri şöyle sıralayabiliriz:
Tabii Tehditler:Doğada serbest olarak kalınca sağlık için zararlı kimyasal maddelerdir. Maden işçilerinin çalıştıkları maden tozları, kömür madenlerindeki metan gazı (Grizu) patlamaları ve bazı gazların solunması sonucu ortaya çıkan zehirlenmeleri, bu grup içinde sayabiliriz.
Suni Kimyasal Tehditler:İş yerlerindeki üretim sırasında ürün ve yan ürünler oluşurken üretimi gerçekleştirenlerin sağlığı; solunum, deri ve sindirim yolu ile etkilenmektedir.
Endüstriyel Kirlilik:Çevremizdeki sanayi kuruluşlarının yapmış olduğu kirliliktir. Endüstriyel kirlilik, çevremizdeki sanayi kuruluşlarının atıklarını nehirlere, göllere, denizlere, toprağa ve atmosfere bırakması ile meydana gelir. Bu atıkların kimyasal olması ise, kirliliği tehlikeli boyutlara getirir.
Hava ve Suların Kirliliği:İnsan sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerden birisi de hava ve suların kirliliğidir. Bunda endüstriyel kirlilik de önemli rol oynar. Isınma amaçlı yakacakların da hava kirliliğinde önemli rolü vardır. Hava ve suların kirliliği bazen toplu hastalıklara yol açacak kadar tehlikeli olabilmektedir. Bu nedenle özellikle büyük şehirlerde kirliliğini önleyici ciddi tedbirler alınması gerekir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Açık Öğretim Lisesi “İş Güvenliği 1” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-03-13