Başlangıç » Nedir » Değişim Yönetimi (Change Management) Değişiyor mu?

Değişim Yönetimi (Change Management) Değişiyor mu?

Posted by: Burak ÇETİNKAYA 16 Mart 2010 Yorum Yaz

Değişim Yönetimi (Change Management) Değişiyor mu? Organizasyon Yöneticilik
“Değişim rüzgarları esince aptallar duvar örer, akıllılar değirmen inşa eder.” Çin Atasözü
Perde değişim çağına açılıyor. Her şey büyük bir hızla değişiyor ve değiştiriyor. Şirketlere ayak uydurmaktan başka bir çare gözükmüyor. Değişime direnenler ya da bu süreci doğru yönetemeyenler büyük risklerle karşı karşıya kalıyor. Dün “mükemmel” olarak nitelendirilen bir ürün veya hizmet, ona alışınca “normal”, daha iyisi bulununca da “yetersiz” olarak nitelendiriliyor. Değişikliğe karşı savunma geliştiren değil, değişikliği fırsata dönüştüren firmaların yıldızı parlıyor.
Değişim yönetimi nedir?
Amerika’da yapılan bir ankete göre, üst düzey şirket yöneticilerinin sadece yüzde 37’si değişim yönetimini doğru tanımlayabilirken, yüzde 54’ü teknolojik değişiklikler yapılması, ürün geliştirmesi, verimliliği artırma, müşteri tatmini şeklinde tanımlıyor. yüzde 9’u ise ne olduğunu bilmediklerini ifade ediyor.
Değişim Yönetimi’nin doğru tanımı ise şöyle: Maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi performans ölçülerinde çarpıcı gelişmeler yapmak ve bir atılımı gerçekleştirmek amacıyla iş süreçlerinin yeniden düşünülmesi ve yeniden tasarlanması.
Değişim neden gerekli?
Değişimi zorunlu kılan faktörlerden ilki birleşmeler, satın almalar, yeniden yapılanma, yeni yönetim sistemleri gibi şirketlerin yapısal değişimleri. İkinci grup dünyadaki değişimler. Aralarında, globalleşme ve rekabetten bölgesel entegrasyonlara; teknolojik gelişmelerden insan hakları arayışlarına kadar uzanan “yok yok” listesi bulunuyor.
En önemli liderlik becerisi: “Değişimi yönetebilmek””
Değişim çabalarının büyük bölümü, arzulanan iş sonuçlarını oluşturamamalarına rağmen, bütçeye, zamana, çalışanlara, müşterilere ve yönetime ek yükler getiriyor. Organizasyonlar değişim çabalarına büyük kaynaklar ayırıyor, ancak beklenen geri dönüşü elde edemiyorlar. Başarısız çabalar için kullanılan yöntemler tepkilere yol açıp çalışanların yıpranmasına, morallerin bozulmasına, şirket kültüründe karmaşaya yol açabiliyor. Süreci yönetebilmek, en önemli liderlik ve yöneticilik yetkinlikleri arasında sayılıyor.
“İnsanlar değişime değil, değiştirilmeye direnç gösteriyor!”
Zorunlu ya da gerekli değişimler karşısında, organizasyon kültürü ya da çalışan davranışları nedeniyle çoğu zaman şirket içinde değişime karşı direnç oluşuyor. İnsanlar değişime değil, değiştirilmeye direnç gösteriyor. Direnci kırmak, yeni sistemin başarıyla uygulanması için çalışanların desteğini alarak, şirket içi verimin arttırılmasını sağlamak, değişimi yönetmenin en önemli adımlarındandır.
Kaynak: Karuna web sitesinde yayımlanan John Gaynard’ın  “Değişim Yönetimi Değişiyor” konuşmasından derlenmiştir.


2010-03-16