Başlangıç » Nedir » Deming'e göre bir kurumda kalitenin yönetilmesi için uygulanması gereken ilkeler nelerdir?

Deming'e göre bir kurumda kalitenin yönetilmesi için uygulanması gereken ilkeler nelerdir?

Posted by: Ahmet BAĞIŞ 3 Mart 2010 Yorum Yaz

Deming'e göre bir kurumda kalitenin yönetilmesi için uygulanması gereken ilkeler nelerdir? Kalite
Deming'e göre, bir kurumun temel felsefesi olan kalitenin yönetilmesi için 14 ilkenin uygulanması gerekmektedir ve kalite ile ilgili sunulan bu 14 ilkenin çoğunda işgücünün önemi vurgulanmaktadır:
Yönetim sürekli olarak gelişmeyi hedeflemeli ve bunu gerçekleştirecek ortamı oluşturmalıdır.
Toplam Kalite Yönetimi (TKY) felsefesi en üst kademeden en alta kadar bir kurumun tüm çalışanları tarafından benimsenmelidir.
Kalite analizlerinden istatistiksel teknikler kullanılmalıdır.
Kurum faaliyetleri sadece ücret boyutuna göre değerlendirilmemelidir.
Üretim ve hizmetlerle ilgili sürekli olarak eksiklikler aranmalı ve iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.
Kurum çalışanlarına sürekli eğitimler verilmelidir.
Liderlik anlayışı kurum içinde özümsenmelidir.
Korku yerine güven esas alınmalı ve yenilikçilik teşvik edilmelidir.
Bölümler ve gruplar arasındaki sınırlar kalkmalıdır.
Verimlilik, yöntemler geliştirilerek artırılmalıdır.
Ölçülebilen hedefler koyarak bu hedeflere ulaşılmaya çalışılmalıdır.
Çalışanlara yaptıkları ile övünmelerini sağlayacak fırsatlar tanınmalıdır.
Tüm kurum çalışanlarının kendisini geliştirmesi teşvik edilmelidir.
Kurum yönetimi, değişimin anlaşılmasına ve uygulanmasına ilişkin önlemleri almalıdır.
Ayrıca Deming’in, bir kurumda işler ters gittiğinde ve hatalar oluştuğunda, hataların nedeninin nerede aranmasına yönelik görüşü önemlidir. Deming, bir kurumda oluşan hataların %80’den fazlasının sistemden kaynaklandığı görüşündedir. Bir kurumda, kuruluşta oluşan hataların ya da sorunların çalışanlarda aranması neticesinde ancak %15’lik bir kısmının çözümünün gerçekleşebileceği, hataların sistemde aranması neticesinde ise %80-85’inin giderilebileceği görüşündedir (Aksu; 2002, 97). Bu durumda kurum yönetiminin, oluşan hata ve sorunların nedenlerini sistemde araması gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Kaynak: H. Ömer GÜLSEREN (MEB Personel Genel Müdürlüğü Uzman Öğretmen), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve Temel İlkeleri” Ders Notları, Ankara, 2009.2010-03-03