Başlangıç » Nedir » Denizcilik ile ilgili Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) kuruluşunun toplantılarına katılım sağlanılmakta mıdır?

Denizcilik ile ilgili Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) kuruluşunun toplantılarına katılım sağlanılmakta mıdır?

Posted by: Mustafa Çelik 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Denizcilik ile ilgili Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) kuruluşunun toplantılarına katılım sağlanılmakta mıdır? Su Ürünleri

 Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün ana komitelerinden olan Deniz Güvenliği Komitesi (MSC) ve Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) çalışmalarını destekleyici olarak dokuz alt komitesi bulunmaktadır. Gemi Dizaynı ve Donanımı (DE), Yangından Korunma (FP), Stabilite-Yükleme Sınırları ve Balıkçı Gemilerinin Güvenliği (SLF) Alt Komite çalışmalarının yanı sıra MSC’nin çalışma grubu olan Hedef Amaçlı Gemi İnşa Standartları Çalışma Grubu (Goal-based construction standards for new ships) ve MEPC’nin çalışma grubu olan Gemilerin Geri Dönüşümü Çalışma Grubu (Recycling of Ships) Genel Müdürlüğümüz tarafından takip edilmekte ve çalışmalarına katılım sağlanması için gayret edilmektedir.

Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.


2010-07-12