Başlangıç » Nedir » Devlette İş Bölümü

Devlette İş Bölümü

Posted by: Ne Nedir 16 Mart 2010 Yorum Yaz

Devlette İş Bölümü Siyaset
Yasama Toplumda uygulanacak hukuk kurullarını saptar.
Yürütme Kuralları yönetilenlere uygular.
Yargı Kuralların uygulanmasından doğan ya da bireyler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözer.
Devletin kökeni ve ortaya çıkış ile ilgili çoğunlukla kabul edilen görüş; devlet kavramının temelinde güvenlik ihtiyacının yattığıdır. İnsanlar canlarına, ırzlarına ya da mallarına yönelik tehlikelerden korunmuş oldukları inancına her şeyden çok önem verirler. İnsanların bir arada yaşamalarının nedeni bu açıdan düşünüldüğünde, kolektif yani ortaklaşa güvenlik ve savunma ihtiyacının karşılanması olarak belirmektedir. Bu noktada devlet düzen ve güvenlik sağlayıcı bir araç olarak ortaya çıkmaktadır.
Devlet kurumu, tarihin bilinen en eski toplumlarından bu yana, farklı formatlarda hep var olmuştur. Bu nedenle devlet kurumunun insanlık tarihi ile yaşıt olduğunu söylemek mümkündür. Bu aslında insanın yaratılışının doğal bir sonucudur. İnsan yaratılışı gereği, “doğru” ve “yanlış” kavramlarına sahiptir. Doğruyu öğrenmek ve bu doğruya uygun bir düzen içinde yaşamak ister. Yanlışı uygulayanların ise durdurulmasını, engellenmesini arzu eder.
İşte bu nedenledir ki, insanlara doğruyu öğreten birtakım kurallar koyacak ve bu kurallara uyulmasını sağlayacak bir otoritenin varlığı zorunludur.
Kaynak: Şener GÖNÜLAÇAR (MEB İç Denetim Birimi Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat” Ders Notları, Ankara, 2009.


2010-03-16