Başlangıç » Nedir » Farklı değerlere dayalı çatışma nedir?

Farklı değerlere dayalı çatışma nedir?

Posted by: İsmail Hakkı KAR 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Farklı değerlere dayalı çatışma nedir? Kişisel Gelişim
Yaşam boyu kazanılan inançların, ilkelerin, önceliklerin farklılığından kaynaklanan çatışmalardır. İnsan kendi benimsediği değerleri başkalarına karşı koruma eğilimindedir. Bir değer çatışması yaşandığında “doğru/yanlış”, “iyi/kötü” gibi kavramları içeren ifadeler kullanılmaya başlanır. Bireyler farklı amaçlara yöneldiklerinde yaşadıkları çatışmalar değer çatışması olarak görülür. Amaçların farklı olmasından kaynaklanan çatışmalarda tarafların amaçlara verdikleri değer ve önemim göreceli olarak farklı olması söz konusudur (Öner, 1999).
Kaynak: Rezzan GÜNDOĞDU (MEB Öz. Eğ. Rehb. Dan. Hizm. Gen. Md. Uzmanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Çatışma ve Stres Yönetimi” Ders Notları, Ankara, 2009.2010-07-12