Başlangıç » Nedir » Formel (ideal) bilimler nedir?

Formel (ideal) bilimler nedir?

Posted by: Neslihan İpek 20 Mart 2010 Yorum Yaz

Formel (ideal) bilimler nedir? Felsefe
Doğa olayları yerine zaman ve mekana bağlı olmayan kavramları inceleyen matematik ve mantık gibi bilimlerdir. Apriori (deney öncesi) yargılar sonucu oluşur. Bu nedenle, ortaya konan ürün de sadece düşüncede bulunur. Genel olarak kural koyuculuk özelliği vardır. Metot olarak tümdengelimi kullanır. Örneğin, matematikte kullanılan sayılar gerçeklikte gösterilemez, genel bir kural olan asal sayıların kendisinden ve 1 (bir)’den başka sayılara bölünememesi kuralı bütün asal sayılara uygulanır.


2010-03-20