6 Ocak 2010

Gemiadamlarının deniz hizmetine esas olacak hizmetler nelerdir?

Denizcilik
Denizcilik
Gemiadamları Yönetmeliği’nin 57 nci maddesi gereği, gemiadamları yeterlik sınavları için aranan şartlardan olan deniz hizmeti, hizmet verilen gemilerin çalışır durumda olması koşulu ile;
a) Ticari ve askeri gemiler ya da deniz araçları ve diğer gemilerin güverte ve makine bölümlerinde çalışılan süreler,
b) Limanlarda yükleme-boşaltma ve tersanelerde bakım-onarım için geçen süreler,
c) Gemiadamının gemiye katılması ile gemiden ayrılması arasındaki süreler,
d) Gemi bağlanmaları, izinler, hastalıklar ve diğer nedenlerle gemide çalışmadan geçen sürelerin, bir yılda iki aylık bölümü, deniz hizmetinden sayılır.
Gemiadamları, çalıştıkları gemilerden ayrılırken, gemiadamı cüzdanındaki gemiye katılma tarihi ve ayrılma tarihini gemi kaptanına onaylatırlar. Gemi kaptanı tarafından onaylanmamış çalışma süreleri deniz hizmetinden sayılmaz. Ancak, bu hüküm Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonraki (14.06.2002 tarihinden sonraki) deniz hizmetlerini kapsar.
Bilim, araştırma ve eğitim gemilerinde, ana ya da yardımcı makinelerinin her an faal durumda olduğunun, gemi kaptanından alınacak belge ile kanıtlanması halinde bu gemiler de çalışır durumdaki gemi olarak değerlendirilir.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.
Share

Beğenebilirsiniz...