Başlangıç » Nedir » Genital sisteme ilişkin temel terimler

Genital sisteme ilişkin temel terimler

Posted by: Ne Nedir 14 Nisan 2010 Yorum Yaz

Genital sisteme ilişkin temel terimler Tıp
Organa genitalia masculina: Erkek genital organları.
Testis: Erkek döl hücrelerinin yapıldığı organ.
Orchis, didymus: Er bezi.
Scrotum: Testisi içine alan torba.
Tubulus seminifer cntortus: Testis içindeki bölmecikler içinde bulunan ve testosteron hormonu salgılayan hücreler.
Sertoli hücreleri: Tubuluslar içinde olan özgün işlevli hücreler.
Leyding hücreleri: Tubuluslar arasındaki bağ doku içinde bulunan ve testosteron hormonu salgılayan hücreler.
Spermium: Sperm.
Sperma: Erkek döl hücreleri ile genital bezlerin salgılarının karışımından oluşan sıvı.
Epididymis: Her iki testisin arka kenarları üzerinde abanmış olarak bulunan organlar.
Ductus deferens: Epididimis ile uretra arasında uzanan boru.
Vesicula seminalis: Pelvis boşluğunda bulunan genital bezlerden ilki.
Prostata: Sidik kesesinin altında, kestane büyüklüğünde olan bez.
Glandula bulbourethralis: Üretra yolu üzerinde prostattan sonra gelen bez.
Penis: Erkeklerde idrar çıkarma ve çiftleşme organı.
Preputium: Sünnet derisi.
Glans penis: Penis başı.
Ovarium, over: Yumurtalık. Kadın döl hücresinin üretildiği organlar.
Oophoron: Yumurtalık.
Graafian follicle: Ovaryumdan atılmak üzere olan gelişmiş oositin çevre yapılarıyla birlikteki ismi.
Corpus luteum: Atılan graaf follikülünün yerine oluşan yapı.
Ovum, oocyte, ovocyte: Kadın döl hücresi.
Tuba uterina, oviduct: Uterus ile ovaryum arasında uzanan boru.
Salpinx: Tuba uterina.
Uterus: Döl yatağı, rahim.
Hystera, metra: Döl yatağı.
Tunica muscularis: Kas katı.
Cervix uteri: Uterusun vagina içine doğru sokulmuş bölümü.
Vagina: Döl yolu, kadın çiftleşme organı.
Colpos: Döl yolu.
Tunica mucosa: Vaginanın boşluğa bakan ilk katmanı.
Vulva: Kadında dıştan görülen genital organların hepsine verilen isim.
Labium majus: Büyük dudak.
Labium minus: Büyük dudakların örttüğü içteki iki dudak.
Vestibulum vaginae: Vulvada büyük dudaklar tarafından çevrilmiş, uretra ve vaginanın açıldığı giriş bölümü.
Clitoris: Penis karşılığıdır.
Ostium vaginae: Vaginanın küçük dudaklar arasında vestibule açıldığı delik.
Hymen: Kızlık zarı.
Hematospermia: Spermanın (meni) kanlı olması.
Aspermia: Sperma sıvısının olmaması.
Azospermia: Spermada spermiyumun olmaması.
Oligospermia: Spermada bulunan az spermiyum olması.
Necrospermia: Spermada bulunan spermiyumların hepsinin ölü olması.
Menstruation: Adet görme.
Amenorrhea: Adet kanamasının olmaması.
Dysmenorrhea: Adet kanamasının ağrılı olması.
Hypermenorrhea, menorrhagia: Adet kanamasının aşırı olması ve uzun sürmesi.
Oligomenorrhea: Seyrek adet görme.
Polymenorrhea: Sık adet görme.
Metrorrhagia: Adet kanamalarının dışında kanama olması.
Pruritusvulvae: Vulvada şiddetli kaşıntı olması.
Cryptorchism: Testislerin skrotuma inmemesi.
Retractile testis: Testisin bazen skrotuma inerken, bazen inguinal kanal geri döndüğü durum. Testis torsiyonu: Testisin kendi kordonu çevresinde dönmesi.
Hydrocele: Tunika vaginalis içinde sıvı birikmesi.
Hematocele: Tunika vaginalis içinde kan birikmesi.
Varicocele: Skrotum venlerinin varisidir.
Benign prostat hipertrofisi: İyi huylu prostat hiperplazisi.
Seminoma: Bir testis tümörü.
Prostatitis: Prostat iltihabı.
Orchiditis: Testis iltihabı.
Epididymitis: Epididim iltihabı.
Vulvitis: Vulva iltihabı.
Vaginitis: Vagina iltihabı.
Endocervicitis: Serviks iltihabı.
Salpingitis: Tuba uterinaların iltihabı.
Pyosalpinx: Bir veya iki tubu uterinanın irinle dolması.
Hydrosalpinx: Tuba uterinaların bir sıvı ile dolması.
Myoma: Uterusun benign tümörüdür.
Endometriosis: Endometriumun uterus dışında başka bir lokalizasyonda bulunması.
Mole hydatiform: Dejenerasyona uğrayan bir gebeliği izler.
Polycystic: Hipotalamus-hipofiz-ovaryum eksenindeki bir hastalığa bağlı olarak ovulasyon olmaması ve ovaryumların kistik hal alması durumudur.
Menopause: Kadında mensturasyon fonksiyonlarının durduğu dönem.
Premature menopause: Zamanından önce gelişen menapoz.
İatrogenic menopause: Overektomi sonrası gelişen menapozdur.
Prostatectomy: Prostatın çıkarılması.
Orchiectomy: Testislerin çıkarılması.
Vasectomy: Sterilizasyon sağlamak amacıyla ductus deferenslerin kesilmesi.
Mastectomy: Memenin çıkarılması.
Total abdominal histerektomi + bilateral salpingo ooferektomi: Uterus, tüpler ve overlerin çıkarılması.
Hysterectomy: Uterusun ameliyatla çıkarılması.
Hysteroscopy: Döl yatağının endoskopik muayenesi.
Oophoropexy: Yumurtalıkların tespiti.
Colpectomy: Vaginanın ameliyatla çıkarılması. Doğum Terimleri
Gravida: Gebe, yüklü.
Natus: Doğum.
Travay: Doğum eylemi.
Primipara: İlk doğum yapmış kadın, yalnız bir çocuk doğurmuş kadın.
Multipara: İki ya da daha fazla doğum yapmış kadın.
Abortus imminens: Düşük tehdidi.
Spontan abortus: Gebeliğin 20. haftadan önce kaybı.
Abortus incompetence: Uterus yetersizliğinden dolayı meydana gelen düşük.
Prematüre doğum: Gebeliğin 20 ile 38. haftaları arasında olan doğum.
Hyperemesis gravidarum: Gebe kadında görülen, dehidratasyon ve asidoz gelişmesine yol açacak derecede bulantı ve kusma.
Preeclampsia: Gebeliğin 20. haftası ile doğumdan sonraki ilk hafta arasında hipertansiyon, albüninüri ve ödem gelişmesi.
Eclampsia: Preeklampsiye ek olarak konvülsiyon veya koma gelişmesidir.
Abruptio placenta: Plasenta dekolmanı.
Placenta praevia: Plasentanın serviks iç ağzı üzerine veya yakınına implante olması.
Retention of placenta: Doğumdan sonra plasentanın bir bölümünün uterusta kalması.
Erythroblastosis fetalis: Genellikle anneyle fetusun kan gruplarındaki uyuşmazlık nedeniyle anne kanında oluşan antikorların plasenta yoluyla fetusa geçmesi sonucu fetusta veya yenidoğanda ortaya çıkan hemolitik anemi.
RİA: Rahim içi araç. Doğum kontrol amaçlıdır.
Sterilization: Kısırlaştırma.
Tüp ligasyonu: Tuba uterinaların bağlanması.
Ectopic pregnancy: Ektopik gebelik, dış gebelik
Episiotomy: Doğum sırasında perineye uygulanan kesi.
Caesarean: Karından girilip corpus uteriye cerrahi insizyon yapılarak gerçekleştirilen doğum.
Kaynak: Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri), MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), ANKARA, 2008.2010-04-14