Başlangıç » Nedir » Gıda Mikrobiyolojisi açısından önemli mikroorganizmalar nelerdir?

Gıda Mikrobiyolojisi açısından önemli mikroorganizmalar nelerdir?

Posted by: Tuncay Demir 25 Şubat 2010 Yorum Yaz

Gıda Mikrobiyolojisi açısından önemli mikroorganizmalar nelerdir? Beslenme Gıda
Gıda Mikrobiyolojisi açısından önemli mikroorganizmalar; Bakteriler, Mayalar ve Küfler olmak üzere 3 gruba ayrılır.
Bakteriler: Büyüklükleri 1-10 mikron arasındadır. Değişik şekillerde olabilirler. En yaygın şekilleri kok ve basildir.(Örneğin yoğurt yapımını sağlayan bakterilerdir)
Mayalar: Bazı türleri ekmek ve alkollü içeceklerin(şarap,bira) üretiminde kullanılan mayalar büyük öneme sahiptir. Önemli sayıda maya türü fermantasyon ve gıda sanayide istenmeyen kontaminantlardır. Küresel, ovoid, inci veya silindir şeklinde hücre şekilleri gösterebilirler.
Küfler: Küf çok fazla sayıda cins ve türden mikroorganizmaların genel tanımıdır. Küfler, aslında normal yaşam elemanları, yani vejetatif hücre yapıları renksiz olan canlılardır. Ancak, çoğalma elemanı olarak oluşturdukları sporlar, cins, tür ve gelişme ortamının sahip olduğu koşullara bağlı olarak değişen renklere sahiptir.

Kaynak: Gıda Mikrobiyolojisi Editörler: Prof.Dr. Adnan ÜNLÜTÜRK, Doç.Dr. Fulya TURANTAŞ İzmir-1998. Küf-Gıda-İnsa Prof.Dr. İsmet ŞAHİN, Yrd.Doç.Dr. Mihriban Korukluoğlu Bursa-20002010-02-25