Başlangıç » Nedir » Gürültü

Gürültü

Posted by: Ne Nedir 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Gürültü Fizik
Bu günün dünyasında, insanları kızdıran ve hoş olmayan bir sürü ses çeşitleri vardır. Sizi en çok hangi ses rahatsız etmektedir? Ses eşyalara zarar verebilir. Bir jet uçağının alçaktan uçmasıyla evlerin pencereleri kırılabilir. Meydana gelen şiddetli ses dalgaları pencere camlarını titreştirip, zorlayabilir. Bu zorlama sonucunda kırılmalar olabilir.
Yüksek sesler tarafından ortaya çıkarılan basınç değişmeleri bir kimsenin kulaklarının iç kısımlarına etki edebilir. Sonuçta, kulaklar hassas işitemezler. Genellikle bu durum kısa sürebilir ve kulak tekrar normal işitme durumuna dönebilir. Ancak, yüksek sesli gürültü uzun zaman alırsa, bir işitme kaybı söz konusu olabilir. Kalıcı bir zarar ise, yüksek sesli gürültü kaynağı uzunca bir zaman aralığında etkili olursa tekrar ortaya çıkabilir. Bu tür gürültünün fazla olduğu yerlerde çalışanlar kulaklık takmak suretiyle, kulaklarını koruyabilirler. Örneğin, havaalanında çalışan teknisyenler gibi.
70 desibelin üstündeki sesler işitme kayıplarına yol açabilir. 100 desibel civarında sürekli aşırı sese maruz kalmak, sürekli bir işitme kaybına yol açabilir. Gürültü, insan vücudunda başka etkilerde yapabilir. Bu etkiler arasında şunları saymak mümkündür; solunum ve kalp
atış hızında değişmeler, kan basıncındaki bir artış, sindirim sisteminde değişmeler vb.
Çok fazla gürültü insanları sinirli yapabilir. Ayrıca, yorgunluk ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklara, iştahsızlığa yol açabilir. Bazı doktorlara göre aşırı gürültünün insan vücudundaki etkileri, kalp rahatsızlığı, ülser ve sindirim bozukluklarıdır.
Kaynak: Prof. M. Selami Kılıçkaya, Editör: Yrd. Doç. Dr. Ali Cemalcılar, “Temel Fizik”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 674, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 331, ISBN 975 – 492 – 348 – 5, 1996.2010-07-12