Başlangıç » Nedir » Hacı Bayram Veli kimdir?

Hacı Bayram Veli kimdir?

Posted by: Sedat Aslan 6 Haziran 2010 Yorum Yaz

Hacı Bayram Veli kimdir? İlahiyat
1352- 1429 yılları arasında yaşamış olan Türk mutasavvıfıdır. Asıl adı Numan olan Hacı Bayram Veli, Ankara yakınlarındaki Solfasol köyünde doğdu.
Çiftçilik yapan babası okuma eğiliminde olan Numan'ı Ankara'daki Kara Medrese'ye verdi. Burayı bitirince Bursa'ya gidip bir sürede orada eğitim gören Numan, Ankara'ya dönüp vaaz ve irşatlarda bulundu. Ününü duyan Şeyh Hamidüddin O'nu Kayseri'ye çağırdı. Numan ondan tasavvufla ilgili dersler aldı. Şeyhi ona Bayram adını verdi.
Tasavvufla ilgili düşüncelerinin bir kısım insanlarca anlaşılamamasından kendisine kuşkuyla bakıldı. Bunun üzerine Sultan II. Murat onu Edirne'ye getirtti. Sultan, Hacı Bayram Veli'nin bilgisinin derinliği, yüreğinin arınmışlığı karşısında duygulanarak, söylenenlere itibar etmedi. O'nu önce Ankara'daki Kara Medrese'ye sonra da Bursa Medrese'sine Müderris olarak atadı.
Hacı Bayram, Şeyh Hamidüddin'in ölümünden sonra müderrisliği bıraktı. Hayatını çevresinde toplananları yetiştirmekle geçirdi.
Hacı Bayram Veli'nin tasavvufla ilgili görüşleri kendinden sonra gelenlerce belli bir sistem olarak benimsenen, Bayramîlik'te son biçimini almıştır. 1429 yılında vefat eden Hacı Bayram Veli'nin mezarı Ankara Ulus'taki Hacı Bayram camisinin yanındadır.
Hacı Bayram Veli, insanı Allah'a yaklaştırma amacına yönelik irşat ve faaliyetlerde bulunarak, halkın manevi dinamiklerinden biri olmuştur.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 (Hazırlayan: İlhami SAZAK)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-06-06