Başlangıç » Nedir » Hidroelektrik santraller

Hidroelektrik santraller

Posted by: Ne Nedir 3 Eylül 2010 Yorum Yaz

Hidroelektrik santraller Fizik
Hidroelektrik santraller, baraj göllerinde toplanan suyun potansiyel ve kinetik enerjisinden elektrik enerjisi üreten santrallerdir. Barajlarda depolanan su kütlesi potansiyel enerji kazanır. Potansiyel enerji kazanmış olan bu su kütlesi bir boru ile akıtılarak baraj önüne kurulmuş olan hidroelektrik santraline gönderilir. Bu durumda su kütlesi kinetik enerji kazanmış olur. Bu enerji ile santralin türbinlerine çarpan su, türbinleri döndürür. Türbinlerin, devrede bulunan mıknatısların kutupları arasında dönmesi, magnetik etki oluşturur ve böylece de elektrik akımı oluşur.
Hidroelektrik santrallerin yapımı oldukça pahalıdır. Fakat kurulduktan sonra çevre kirliliği oluşturmaması, enerji üretiminin kolay ve ekonomik olması tercih sebepleridir. Hidroelektrik santraller akarsuyu bol olan ülkeler için en iyi santrallerdir. Ülkemizde de oldukça fazla hidroelektrik santrali bulunmaktadır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Fizik 5 (Hazırlayan: Fazlı Erol – Süleyman Kırmızıoğlu)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).


2010-09-03