Başlangıç » Nedir » İdeal varlıklar nedir?

İdeal varlıklar nedir?

Posted by: Neslihan İpek 20 Mart 2010 Yorum Yaz

İdeal varlıklar nedir? Felsefe
İnsan bilincine bağlı olarak varolanlar. İdea’da (zihinde, düşünsel) olarak var olanlar: İnsanların zihinlerinde oluşturdukları kavramlardır. Zihinde var olanları insanlar bir takım olay ve ilişkilerden soyutlayarak elde ederler, bu nedenle duyu organları ile kavranamazlar. Varlık felsefesinin konusu “varolanlar”dır. Varlık felsefesinin konusunu oluşturan “varlık”, şu ya da bu varlık olmayıp, tüm bu varlıkları da içine alan tümel varlık ya da varlık kavramının kendisidir. Yani varlık felsefesi, bilimlerin konu edindiği reel varlıklar alanındaki varlıklarla değil, daha çok ideal varlıklar alanındaki varlıkla ilgilenir.


2010-03-20