5 Haziran 2018

İhtilal Nedir?

Dil Bilgisi
Dil Bilgisi

Bir devletin siyasî, sosyal ve iktisadî yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla hukuk kurallarına ve kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim.

Share

Beğenebilirsiniz...