Başlangıç » Nedir » İletkenlerde elektrik yükünün bir yerden başka bir yere akışı

İletkenlerde elektrik yükünün bir yerden başka bir yere akışı

Posted by: Ne Nedir 3 Eylül 2010 Yorum Yaz

İletkenlerde elektrik yükünün bir yerden başka bir yere akışı Fizik
İletkenlerde (metallerde) hareket eden yükler elektronlardır. Bu elektronların hareketinin sürekliliğini sağlayan elemanlara üreteç denir. Bir üretecin iki ucu iletken bir telle birleştirilip devreye bir lamba bağlanırsa lamba ışık verir. Lambanın ışık vermesi, elektronların üretecin eksi – kutbundan çıkıp; artı + kutbuna doğru hareket ettiğini gösterir. Elektronların bu hareketini bir su borusundan akan suyun hareketine benzetebiliriz. Ancak borulardan suyun akışını gözleyebildiğimiz halde elektronların akışını gözleyemeyiz. Elektrik yüklerinin hareketini ancak etkilerinden (bir ampulün ışık vermesi, elektrik motorunun dönmesi vb.) anlayabiliriz.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Fizik 5 (Hazırlayan: Fazlı Erol – Süleyman Kırmızıoğlu)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-09-03